[Infographic] Những điểm mới trong dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

[Infographic] Những điểm mới trong dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Theo người đứng đầu Quốc hội, Chủ tịch Vương Đình Huệ, dự án Luật Đất đai (sửa đổi) là dự án luật rất lớn, hệ trọng, quy mô rộng, tác động sâu đến nhiều chủ thể, đối tượng, cơ quan và tổ chức.

Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) đang được Bộ Tài nguyên – Môi trường lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan trước khi trình Chính phủ. Sau đó dự án sẽ được Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2022) và tiếp tục thảo luận ở kỳ họp thứ 5 (tháng 5/2023) - Quốc hội khóa XV. Cuối cùng dự kiến xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2023).

Dưới đây là tóm tắt một số điểm mới trong dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Thu Minh

FILI

Tin cùng chuyên mục