IPO một công ty hoa tiêu hàng hải thu về hơn 12 tỷ đồng

IPO một công ty hoa tiêu hàng hải thu về hơn 12 tỷ đồng

Ngày 17/06, Công ty TNHH MTV Hoa tiêu Hàng hải – TKV (Pilotco) đã tổ chức cổ phần hóa (IPO) theo đúng kế hoạch và đấu giá thành công toàn bộ số cổ phần chào bán.

Tại phiên đấu giá, tổng số cổ phần được Pilotco chào bán là 404,400 cp, với giá khởi điểm 15,550 đồng/cp.

Tham gia buổi đấu giá có 19 nhà đầu tư, toàn bộ là nhà đầu tư cá nhân. Tổng số lượng đăng ký mua là 748,400 cp, gần gấp đôi số cổ phần chào bán.

Nguồn: HNX

Kết thúc buổi đấu giá, một cá nhân đã trúng toàn bộ 404,400 cp được chào bán với giá 30,100 đồng/cp, gấp đôi giá khởi điểm. Như vậy, tổng giá trị thương vụ IPO của Pilotco đạt hơn 12 tỷ đồng.

Tính từ đầu năm 2021, đây là phiên đấu giá cổ phần hoá thứ 4 được tổ chức tại Sở GDCK Hà Nội. Với 6.7 triệu cp chào bán từ đầu năm đến nay, 4 doanh nghiệp Nhà nước đã thu được gần 64 tỷ đồng, tổng chênh lệch so với giá khởi điểm đạt gần 9 tỷ đồng.

IPO một công ty in báo thu về hơn 21 tỷ đồng

IPO một công ty muối thu về hơn 30 tỷ đồng

Thượng Ngọc

FILI