IPO một công ty muối thu về hơn 30 tỷ đồng

IPO một công ty muối thu về hơn 30 tỷ đồng

Ngày 12/04, Công ty TNHH MTV Muối Việt Nam đã tổ chức bán đấu giá cổ phần lần đầu (IPO) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) để cổ phần hoá. Phiên đấu giá đã thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư.

Khối lượng đặt mua tại phiên đấu giá đạt gần 3.9 triệu cp, trong khi khối lượng cổ phần chào bán là gần 1.3 triệu cp, tức khối lượng đặt mua đạt gấp 3 lần so với khối lượng chào bán. Trong đó, có nhà đầu tư đặt mua với khối lượng gần 1.3 triệu cp, tương đương toàn bộ số cổ phần đưa ra đấu giá.

Nguồn: HNX

Giá đấu thành công cao nhất là 25,100 đồng/cp, giá đấu thành công thấp nhất 23,500 đồng/cp và giá đấu thành công bình quân là 23,501 đồng/cp, cao hơn 10.33% so với giá khởi điểm. Tổng giá trị thương vụ đạt hơn 30 tỷ đồng, cao hơn 2.8 tỷ đồng so với giá trị cổ phần tính theo giá khởi điểm 21,300 đồng/cp.

* Một công ty muối chuẩn bị IPO với giá khởi điểm 21,300 đồng/cp

Hà Lễ

FILI