IPO một công ty in báo thu về hơn 21 tỷ đồng

IPO một công ty in báo thu về hơn 21 tỷ đồng

Ngày 05/04, Sở GDCK Hà Nội (HNX) đã tổ chức bán đấu giá cổ phần lần đầu (IPO) Công ty TNHH MTV In báo Nghệ An với hơn 97% vốn điều lệ được đưa ra đấu giá.

Công ty TNHH MTV In báo Nghệ An có tổng vốn điều lệ đạt gần 37.8 tỷ đồng và 100% vốn điều lệ được nắm bởi Nhà nước. Công ty hiện đang hoạt động trong lĩnh vực in ấn, đặc biệt là in báo, điển hình nhất là báo Nghệ An và báo Nhân Dân.

Tổng giá trị thực tế của Công ty được xác định trước khi cổ phần hóa là gần 47 tỷ đồng và tổng giá trị thực tế phần vốn Nhà nước là hơn 41 tỷ đồng. 

Năm 2020, Công ty ghi nhận tổng doanh thu gần 32 tỷ đồng, giảm hơn 5% so với năm trước. Kết quả, Công ty thu về hơn 295 triệu đồng lãi sau thuế.

Tại phiên đấu giá, tổng số cổ phần được chào bán là hơn 3.3 triệu cp, tương đương 97.3% vốn điều lệ. Giá khởi điểm là 12,000 đồng/cp.

Tại phiên đấu giá, 6 nhà đầu tư gồm 1 nhà đầu tư tổ chức và 5 nhà đầu tư cá nhân đã tham gia đấu giá với tổng cộng gần 1.8 triệu cp được đặt mua, tương ứng 53.2% số cổ phiếu được chào bán, với giá đặt mua bằng giá khởi điểm.

Nguồn: HNX

Kết thúc buổi đấu giá, Công ty TNHH MTV In báo Nghệ An đã bán thành công gần 1.8 triệu cp cho 6 nhà đầu tư với mức giá 12,000 đồng/cp. Tổng giá trị thương vụ đạt hơn 21.4 tỷ đồng.

Hà Lễ

FILI