Nhóm Dragon Capital quay lại bán 2 triệu cp DXG

Nhóm Dragon Capital quay lại bán 2 triệu cp DXG

Một thành viên thuộc Dragon Capital vừa bán ra 2 triệu cp của CTCP Tập đoàn Đất Xanh (HOSE: DXG). Tổng sở hữu của nhóm cổ đông hạ xuống còn 16.7% vốn.

Vietnam Enterprise Investments Limited vừa bán ra 2 triệu cp DXG vào ngày 16/08, hạ sở hữu từ mức 16.8 triệu cp (3.2% vốn) xuống còn 14.8 triệu cp (2.8% vốn). Chiếu theo giá 23,800 đồng/cp chốt phiên 16/08, ước tính giá trị thương vụ đạt 47.6 tỷ đồng.

Theo đó, tổng sở hữu của nhóm cổ đông Dragon Capital giảm từ 17.1% xuống còn 16.7% vốn. Đây là đợt giao dịch thứ 13 từ đầu năm, gồm 7 giao dịch mua và 6 giao dịch bán. Trước đó, trong tháng 7/2021, với 4 giao dịch mua, nhóm cổ đông đã gom vào tổng cộng 6.9 triệu cp DXG.

Thống kê giao dịch cổ phiếu DXG của cổ đông lớn và người nội bộ từ tháng 7 đến 20/08/2021

Cũng trong tháng 7/2021, Chủ tịch HĐQT Lương Trí Thìn mua vào 10 triệu cp như đăng ký, nâng sở hữu từ 12.15% lên thành 14% vốn. Giao dịch diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 09-27/07. Chiếu theo giá trung bình 22,000 đồng/cp giai đoạn trên, ước tính vị lãnh đạo chi ra khoảng 220 tỷ đồng để gom cổ phiếu DXG.

Liên quan đến cổ phiếu, ngày 30/07, HĐQT DXG đã thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (đã được ĐHĐCĐ thường niên 2021 thông qua). Trong đó, số lượng dự kiến phát hành tối đa đạt 77.7 triệu cp, tương đương 15% tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại ngày 31/12/2020. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 3/2021.

* SSI Research: Phương án phát hành riêng lẻ của DXG sẽ ảnh hưởng lợi ích cổ đông hiện hữu

* DXG điều chỉnh loạt phương án phát hành, giá cổ phiếu tăng trần

Trên sàn HOSE, thị giá cổ phiếu DXG ghi nhận biến động theo chiều hướng giảm từ đầu tháng 6/2021 đến nay. Đến 20/08, DXG tạm dừng ở 22,000 đồng/cp, sụt 24% từ đỉnh lập vào 02/06.

Diễn biến giá cổ phiếu DXG từ tháng 4 đến 20/08/2021
Nguồn: VietstockFinance

Thống kê trong tháng 6/2021, nhóm cổ đông Dragon Capital đã bán ra tổng cộng trên 19 triệu cp và mua vào hơn 7 triệu cp, tức bán ròng khoảng 12 triệu cp DXG.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế nửa đầu năm 2021, doanh nghiệp bất động sản báo lãi ròng 830 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ 488 tỷ đồng). Đến 30/06/2021, DXG đang có tổng tài sản 28.4 ngàn tỷ đồng, tăng 22% so với đầu năm. Lượng hàng tồn kho giảm 6%, ghi nhận 9.6 ngàn tỷ đồng tại cuối tháng 6.

Duy Na

FILI