Doanh thu giảm mạnh, PPC duy trì lợi nhuận quý 1 nhờ cổ tức được chia

Doanh thu giảm mạnh, PPC duy trì lợi nhuận quý 1 nhờ cổ tức được chia

CTCP Nhiệt điện Phả Lại (HOSEPPC) vừa công bố BCTC quý 1/2021 với lãi ròng tăng nhẹ so với cùng kỳ. Đáng chú ý, doanh thu hoạt động tài chính tăng vọt lên hơn 119 tỷ đồng, gấp 6 lần so với quý 1/2020 trong khi doanh thu hoạt động kinh doanh chính giảm mạnh.

Trong quý đầu năm, doanh thu thuần của PPC ghi nhận giảm hơn một nửa, xuống còn 1,079 tỷ đồng. Giá vốn giảm nhẹ hơn đã kéo biên lãi gộp của PPC giảm từ 7.5% xuống còn 2.8%.

Điểm nhấn trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp điện này đến từ khoản doanh thu hoạt động tài chính tăng đột biến lên hơn 119 tỷ đồng. Trong khi chi phí tài chính ghi nhận âm 22 tỷ đồng (cùng kỳ dương 1.3 tỷ đồng) nhờ hoàn nhập dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư.

Kết quả, PPC ghi nhận lãi ròng tăng nhẹ so với cùng kỳ, đạt hơn 138 tỷ đồng.

Theo giải trình từ PPC, sản lượng điện sản xuất quý 1 đạt 850 triệu kWh thấp hơn 891 triệu kWh so với cùng kỳ năm 2020. Do vậy, doanh thu bán điện và lợi nhuận từ sản xuất điện thấp. Bên cạnh đó, quý 1 Công ty cũng ghi nhận 97 tỷ đồng cổ tức của CTCP Nhiệt điện Hải Phòng (công ty liên kết PPC sở hữu 25.97% vốn, tính tới 11/03/2021.

Kết quả kinh doanh quý 1 của PPC. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC quý 1/2020 của PPC

Tính đến 31/03/2021, tổng tài sản của PPC ghi nhận gần 6,716 tỷ đồng, giảm 7% so với hồi đầu năm.

Các khoản phải thu ngắn hạn cũng giảm 29%, xuống còn 1,233 tỷ đồng. Nợ phải trả tại thời điểm này cũng giảm 36%, về còn 478 tỷ đồng với toàn bộ là nợ ngắn hạn.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2021, PPC dự kiến đem về 5,658 tỷ đồng tổng doanh thu (giảm 31%) và 343 tỷ đồng lãi trước thuế (giảm 72% so với thực hiện năm 2020). Sản lượng điện sản xuất dự kiến đạt 4.402 triệu kWh và sản lượng điện tiêu thụ ước đạt 3.586 triệu kW.

Tiên Tiên

FILI