Tổng Giám đốc Taseco Land làm Chủ tịch ICON4

Tổng Giám đốc Taseco Land làm Chủ tịch ICON4

Ông Nguyễn Trần Tùng, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Taseco Land vừa được bầu làm Chủ tịch HĐQT công ty con ICON4.

Tổng Giám đốc Taseco Land Nguyễn Trần Tùng. Nguồn: Taseco Land

Tân Chủ tịch được HĐQT CTCP Đầu tư và Xây dựng Số 4 (ICON4, UPCoM: CC4) thống nhất chọn ra sau khi ông trúng cử vào làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, thay vị trí ông Đào Tiến Dương.

Cổ đông CC4 cũng đồng ý để ông Đặng Xuân Hiến – Thành viên BKS CTCP Đầu tư Bất động sản Taseco (Taseco Land, UPCoM: TAL) – thế chỗ Thành viên BKS Vũ Thị Khánh Hà.

Hiện TAL đang nắm 72.5% vốn tại CC4. Ông Tùng và ông Hiến không sở hữu cổ phiếu nào tại công ty con này.

Ông Nguyễn Trần Tùng (sinh năm 1974) quê Quảng Ninh và là thạc sỹ xây dựng, làm Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc TAL từ năm 2017, và được bổ nhiệm lại vào cuối năm 2022 sau khi hết nhiệm kỳ 5 năm.

Ông Tùng xuất hiện trong danh sách cổ đông TAL sau khi doanh nghiệp bất động sản tăng vốn vào tháng 07/2019 thông qua chào bán cho cổ đông hiện hữu ở giá 10,000 đồng/cp và trả cổ tức bằng cổ phiếu, vốn điều lệ tăng từ 600 tỷ đồng lên 900 tỷ đồng.

Lãnh đạo TAL góp 90 triệu đồng, sở hữu tỷ lệ 0.01% bằng với một cá nhân khác là ông Đỗ Tuấn Anh. Phần còn lại thuộc về CTCP Dịch vụ Hàng không Thăng Long (99.98%), nay là CTCP Tập đoàn Taseco.

210 tỷ đồng trong số tiền thu được dùng để góp vào công ty con Taseco Invest và 60 tỷ đồng để đầu tư dự án Alacarte Hạ Long. Ở đợt chào bán tiếp theo cùng năm 2019, số tiền ông Tùng góp đạt hơn 121 triệu đồng, tỷ lệ không đổi.

Đến cuối năm 2023, vị Chủ tịch mới của CC4 sở hữu 0.14% vốn TAL, tương đương khoảng 851 triệu đồng theo thị giá gần 20,000 đồng/cp. Ngoài vai trò tại CC4, ông Tùng còn làm Chủ tịch tại các công ty liên quan như Taseco Invest, Đầu tư TAH, Tầm nhìn Hồ Tây và đại diện 22.49% phần vốn góp của Tập đoàn Taseco tại TAL.

Năm ngoái, Tổng Giám đốc TAL nhận hơn 920 triệu đồng tổng thù lao và lương, thưởng; khoảng 77 triệu đồng/tháng. Trong 4 năm qua, ông Tùng nhận từ 600 triệu đồng đến 1.1 tỷ đồng lương thưởng mỗi năm, đâu đó 50 – 92 triệu đồng/tháng.

Ông Đặng Xuân Hiến (1973) bắt đầu tại TAL từ năm 2017 và hiện đang sở hữu 0.004%. Song song thời gian này, ông Hiến là Trưởng Ban Thư ký – Pháp chế và sau đó là Thành viên BKS của công ty mẹ Tập đoàn Taseco. Ngoài ra, ông còn làm Thành viên HĐQT CTCP Xây dựng và Phát triển Công nghệ Việt Nam từ năm 2020.

Về cựu Chủ tịch Đào Tiến Dương (1976), ông chỉ mới ngồi vào vị trí Thành viên HĐQT CC4 nhiệm kỳ 2020 – 2025 từ đầu năm 2021 và làm Chủ tịch HĐQT từ năm 2022.

Hiện ông Dương đang làm Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Taseco; đã và đang làm Thành viên HĐQT tại một loạt công ty gồm Dịch vụ Hàng hóa Hàng không Việt Nam, Đầu tư TAH, Bao bì Việt Nam (kiêm Tổng Giám đốc), Thương mại NHT Global, CTCP Dịch vụ Hàng không Taseco (HOSE: AST). Cá nhân ông Dương chỉ sở hữu 0.31% vốn CC4 nhưng đại diện đến 50% số cổ phần của TAL tại công ty con.

Tử Kính

FILI