Tiếp nối thành công, Chứng khoán Rồng Việt tiếp tục phát hành 800 tỷ đồng trái phiếu đợt 2 năm 2024

Dịch vụ

Tiếp nối thành công, Chứng khoán Rồng Việt tiếp tục phát hành 800 tỷ đồng trái phiếu đợt 2 năm 2024

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt vừa công bố phát hành lô trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ thứ 2 trong năm 2024, với tổng giá trị 800 tỷ đồng và lãi suất cố định 8.0%/ năm.

Theo thông tin được Rồng Việt công bố, đợt phát hành trái phiếu có mã VDSH2425002, mệnh giá 100,000,000 đồng/ trái phiếu, kỳ hạn 01 năm và lãi suất cố định 8.0%/ năm. Rồng Việt dự kiến chào bán 8,000 trái phiếu cho đối tượng là nhà đầu tư cá nhân hoặc tổ chức đáp ứng điều kiện nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và dự kiến thu về 800 tỷ đồng từ đợt phát hành này.

Nguồn vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu sẽ được Rồng Việt sử dụng để cơ cấu lại các khoản nợ theo quy định, bao gồm thanh toán tiền gốc trái phiếu đến hạn hoặc mua lại trước hạn, thanh toán một phần hoặc toàn bộ nợ vay ngân hàng.

Tùy thuộc vào tình hình hoạt động kinh doanh và khả năng về vốn, Rồng Việt có thể thực hiện mua lại trước hạn một phần trái phiếu sau 6 tháng kể từ ngày phát hành và lãi suất mua lại tối đa là 6.7%/ năm.

Mới đây, Rồng Việt cũng đã công bố mua lại trước hạn lô trái phiếu có mã VDSH2324002 với tổng giá trị dự kiến mua lại gần 700 tỷ đồng. Nguồn vốn dùng để thanh toán nợ gốc và lãi trái phiếu đến từ dòng tiền hoạt động kinh doanh của Công ty và nguồn vốn khác.

Hiện nay, với việc mặt bằng lãi suất tiết kiệm duy trì ở vùng thấp trong thời gian dài, trái phiếu doanh nghiệp dần trở thành một kênh đầu tư hiệu quả, hấp dẫn và an toàn nếu nhà đầu tư lựa chọn được các doanh nghiệp phát hành có uy tín, minh bạch và hoạt động kinh doanh hiệu quả.

Từ ngày 1/1/2024, một số quy định trong Nghị định số 08/2023 của Chính phủ đã hết hiệu lực. Đồng nghĩa, các quy định của Nghị định số 65/2022 sẽ được áp dụng trở lại, yêu cầu chặt chẽ hơn về việc xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là cá nhân, thời gian phân phối trái phiếu của từng đợt phát hành cũng như quy định về kết quả xếp hạng tín nhiệm đối với doanh nghiệp phát hành.

Mặc dù các quy định có phần chặt chẽ hơn nhưng với chiến lược phát triển bền vững, Rồng Việt luôn tuân thủ và đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn phát hành trái phiếu theo quy định tại Nghị định 65/2022. Từ đầu năm 2023 đến nay, Rồng Việt đã thực hiện thành công 05 đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ với loại hình trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo. Tổng giá trị thực tế của các đợt phát hành trái phiếu đạt 3,042.2 tỷ đồng, dư nợ trái phiếu đến ngày 30/4/2024 là 2,776.5 tỷ đồng.  

Công ty cũng đã chủ động thực hiện xếp hạng tín nhiệm độc lập thông qua các tổ chức uy tín như FiinRatings, Saigon Ratings với kết quả tương ứng với xếp hạng của Ngành Chứng khoán cùng triển vọng “Ổn định”, đảm bảo khả năng thanh toán luôn ở mức an toàn.

Rồng Việt cũng đã đăng ký giao dịch toàn bộ trái phiếu riêng lẻ trên hệ thống giao dịch trái phiếu của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và lưu ký tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC). Theo chuyên trang thông tin trái phiếu doanh nghiệp của HNX, toàn bộ các trái phiếu của Rồng Việt phát hành từ năm 2021 đến nay đều đã được tổ chức phát hành thanh toán đầy đủ nợ gốc và lãi. Các mã trái phiếu còn dư nợ (trạng thái hiển thị “bình thường”) đều được công bố công khai và cập nhật thông tin đầy đủ.

Về kết quả kinh doanh hợp nhất, trong Quý I/2024, Rồng Việt ghi nhận tổng doanh thu đạt 300 tỷ đồng, tổng chi phí 149 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 151 tỷ đồng, tăng 96% so với cùng kỳ năm trước. So với kế hoạch kinh doanh năm 2024, Rồng Việt đã hoàn thành 30.5% kế hoạch doanh thu và 42% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Tính đến ngày 31/03/2024, tổng tài sản của Rồng Việt đạt gần 5,634 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu đạt 2,560 tỷ đồng. Các chỉ số tài chính đều được duy trì ở mức an toàn, ổn định và tuân thủ quy định như tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu ở mức 1.2 lần (quy định tối đa 5 lần), tỷ lệ dư nợ cho vay margin/vốn chủ sở hữu đạt 1.12 lần (tối đa 2 lần) và tỷ lệ an toàn tài chính là 525% (tối thiểu 180%).

Tỷ lệ ROEa và ROAa (lũy kế 4 quý gần nhất) lần lượt đạt 17.1% và 8.3%, tiếp tục thuộc nhóm các công ty chứng khoán có hiệu quả hoạt động cao nhất. Thu nhập bình quân mỗi cổ phiếu (EPS) trong Quý 1/2024 đạt 575 đồng/cổ phiếu.

Theo kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, trong năm 2024 Rồng Việt dự kiến tăng vốn điều lệ lên 3.240 tỷ đồng thông qua các phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức, phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP) và chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược hoặc nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

FILI