Novaland chốt phương án chào bán gần 1.2 tỷ cp cho cổ đông hiện hữu trước thềm ĐHĐCĐ thường niên

Novaland chốt phương án chào bán gần 1.2 tỷ cp cho cổ đông hiện hữu trước thềm ĐHĐCĐ thường niên

Trước thềm ĐHĐCD thường niên tổ chức ngày 25/04/2024, HĐQT CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HOSE: NVL) ngày 22/04 đã thông qua liên tiếp 3 nghị quyết liên quan đến chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Cụ thể, 3 nghị quyết được HĐQT NVL thông qua ngày 22/04 lần lượt là phương án chào bán, bộ hồ sơ đăng ký và phương án sử dụng vốn liên quan đến việc phát hành hơn 1.17 tỷ cp cho đối tượng là cổ đông hiện hữu đã được thông qua tại đợt lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản hồi cuối năm 2023.

* Cổ đông NVL chấp thuận điều chỉnh các phương án phát hành cổ phiếu

Theo đó, NVL chốt sẽ phát hành theo con số tối đa là hơn 1.17 tỷ cp với giá 10,000 đồng (mức giá tối thiểu được ĐHĐCĐ thông qua). Tỷ lệ thực hiện quyền vẫn là 10:6, tương ứng cổ đông sở hữu 10 cp nhận 6 quyền mua, cứ 10 quyền mua sẽ được quyền mua thêm 6 cp mới. Cổ phiếu sau khi phát hành sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

Thời gian thực hiện dự kiến là từ quý 2 đến quý 4/2024, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán theo quy định.

Với hơn 11.7 ngàn tỷ đồng có thể thu được từ đợt chào bán trên, NVL dự kiến dùng hơn 855 tỷ đồng để tái cơ cấu nợ và thanh toán một phần các khoản phải trả; hơn 140 tỷ đồng để thanh toán chi phí lương cho cán bộ nhân viên; gần 139 tỷ đồng để thanh toán chi phí vận hành chung; gần 10.6 ngàn tỷ đồng để góp vốn vào công ty con.

Về chi tiết, trong hơn 855 tỷ đồng tái cơ cấu nợ, NVL sẽ chi hơn 418 tỷ đồng để thanh toán lãi trái phiếu; gần 9 tỷ đồng để thanh toán thuế và các khoản phải nộp Nhà nước; gần 173 tỷ đồng để thanh toán chi phí bán hàng; gần 239 tỷ đồng để thanh toán chi phí các dịch vụ tư vấn tái cấu trúc, tư vấn pháp lý và các dịch vụ liên quan đến các khoản vay; gần 17 tỷ đồng còn lại dùng để thanh toán một phần khoản phải trả nhà cung cấp dịch vụ cho dự án.

Trong hơn 140 tỷ đồng chi phí lương, Công ty dùng một nửa để thanh toán chi phí lương 12 tháng và thưởng lương tháng 13 cho cán bộ nhân viên năm 2024, nửa còn lại dùng để cho các khoản lương của năm 2025.

Trong gần 139 tỷ đồng cho chi phí vận hành chung, NVL dùng gần 134 tỷ đồng để thanh toán chi phí hoạt động, còn lại gần 5 tỷ đồng sẽ dành cho bảo hành và bảo trì.

Các công ty con được rót gần 10.6 ngàn tỷ đồng bao gồm: Công ty TNHH Delta – Valley Bình Thuận (hơn 4 ngàn tỷ đồng), trong đó 650 tỷ đồng dùng để đầu tư phát triển dự án NovaWorld Phan Thiết; Công ty TNHH Đầu tư và Bất động sản Tường Minh (gần 3 ngàn tỷ đồng); CTCP Đầu tư Địa ốc No Va (hơn 1.6 ngàn tỷ đồng); CTCP Địa ốc Ngân Hiệp (gần 1.4 ngàn tỷ đồng); cuối cùng là Công ty TNHH Bất động sản Đà Lạt Valley (gần 542 tỷ đồng).

Hà Lễ

FILI