NHNN phê duyệt 14 ngân hàng quan trọng năm 2024 

NHNN phê duyệt 14 ngân hàng quan trọng năm 2024 

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Quyết định 538/QĐ-NHNN, phê duyệt nhóm tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài quan trọng trong năm 2024 trong hệ thống.

Trong nhóm các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài có tầm quan trọng trong hệ thống năm 2024 tại Quyết định 538/QĐ-NHNN có 14 ngân hàng thương mại. Các ngân hàng này bao gồm:

4 ngân hàng trong nhóm Big4:

+ Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank)

+ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank)

+ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

+ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).

10 ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân:

+ Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

+ Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt (LPBank)

+ Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank)

+ Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank)

+ Ngân hàng TMCP Quân đội (MB)

+ Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB)

+ Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội (SHB)

+ Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín (Sacombank)

+ Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank)

+ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank).

Các ngân hàng trên được NHNN yêu cầu Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, NHNN các chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo dõi, giám sát chặt chẽ, cảnh báo kịp thời các nguy cơ rủi ro trong hoạt động để ngăn ngừa rủi ro có tính trọng yếu, rủi ro mang tính hệ thống.

Hàn Đông

FILI