Một công ty bất động sản cho toàn bộ nhân viên nghỉ không lương 

Một công ty bất động sản cho toàn bộ nhân viên nghỉ không lương 

Ngày 16/11, CTCP Phát triển và Kinh doanh nhà (HDTC) - một doanh nghiệp bất động sản lớn với hơn 35 năm hoạt động trong ngành bất ngờ thông báo về việc cơ cấu lại bộ máy tổ chức nhân sự. Theo đó, HDTC tạm dừng hoạt động vì nguồn tài chính hiện tại vô cùng khó khăn. Toàn thể cán bộ nhân viên đang làm việc tại HDTC, chi nhánh công ty tạm thời nghỉ không hưởng lương để chờ việc, kể từ ngày 26/11/2023 cho đến khi công ty có thông báo mới.

Xách cặp đi rồi lại phải quay về. Đồ họa: Tuấn Trần

Yến Chi

FILI