Quỹ ngoại America LLC trở thành cổ đông lớn của TCL

Quỹ ngoại America LLC trở thành cổ đông lớn của TCL

Quỹ ngoại America LLC vừa trở thành cổ đông lớn của CTCP Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng (HOSE: TCL) từ ngày 27/07/2023.

Cụ thể, tại ngày nói trên, quỹ America LLC (trụ sở chính tại Bahamas) đã mua vào 16,300 cp TCL, qua đó nâng tỷ lệ sở hữu từ 4.97% (tương ứng 1.498 triệu cp) lên 5.02% (tương ứng 1.514 triệu cp).

Kết phiên giao dịch ngày 27/07, cổ phiếu TCL dừng ở mức 39,900 đồng/cp. Căn cứ theo mức giá này, ước tính America LLC đã chi ra khoảng 65 triệu đồng để mua vào số cổ phiếu nói trên.

Giá cổ phiếu TCL từ đầu 2023

Về tình hình kinh doanh của TCL, quý 2/2023 Công ty mang về gần 375 tỷ đồng doanh thu thuần và 46 tỷ đồng lãi ròng, tăng lần lượt 1% và 3% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng 2023, doanh thu thuần đạt 732 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ. Lãi sau thuế và lãi ròng đạt lần lượt 76 và 77 tỷ đồng, cùng tăng khoảng 10% so với cùng kỳ.

Như vậy, so với kế hoạch doanh thu (1,409 tỷ đồng) và lãi sau thuế (131 tỷ đồng) cả năm, TCL thực hiện được 52% và 58%.

Kết quả kinh doanh của TCL quý 2/2023

Kha Nguyễn

FILI