Lãi ròng quý 2 giảm 66%, SDG chốt quyền trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 20%

Lãi ròng quý 2 giảm 66%, SDG chốt quyền trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 20%

CTCP Sadico Cần Thơ (HNX: SDG) thông báo chốt quyền trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 18/08/2023.

Với 10.14 triệu cp đang lưu hành, cùng tỷ lệ thực hiện 20% (1 cp được nhận 2,000 đồng), ước tính SDG cần chi hơn 20 tỷ đồng để hoàn tất đợt trả cổ tức này. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 31/08/2023.

Về kết quả kinh doanh, SDG ghi nhận doanh thu thuần quý 2/2023 tăng 10% so với cùng kỳ năm trước, lên hơn 407 tỷ đồng. Tuy nhiên, giá vốn tăng mạnh hơn doanh thu, tăng 12% lên 368 tỷ đồng, cộng thêm chi phí lãi vay (10 tỷ đồng) và chi phí quản lý doanh nghiệp (33 tỷ đồng) lần lượt tăng 55% và gấp 3.6 lần cùng kỳ khiến lãi ròng giảm 66% còn gần 4 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Công ty lỗ ròng gần 7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi hơn 18 tỷ đồng.

SDG cho biết lãi suất ngân hàng trong 6 tháng đầu năm 2023 vẫn giữ ở mức cao cộng thêm sức tiêu thụ của Tập đoàn gặp nhiều khó khăn dẫn đến doanh thu không đủ bù đắp chi phí.

Năm 2023, SDG đặt mục tiêu đạt hơn 71 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 46% so với thực hiện năm 2022. Với kết quả lỗ trong 6 tháng đầu năm, Công ty khó hoàn thành mục tiêu lợi nhuận đề ra.

Tính đến cuối quý 2/2023, tổng tài sản của SDG đạt gần 962 tỷ đồng, giảm 2% so với đầu năm, chủ yếu do phải thu ngắn hạn (253 tỷ đồng) và tài sản cố định (363 tỷ đồng) lần lượt giảm 18% và 5%.

Ngược lại, đầu tư tài chính ngắn hạn (tiền gửi có kỳ hạn) tăng từ 72 tỷ đồng lên 102 tỷ đồng, tăng 42% so với đầu năm. Bên cạnh đó, hàng tồn kho tăng 17% lên mức 200 tỷ đồng.

Nợ phải trả, chủ yếu là nợ vay ngắn hạn, giảm nhẹ 3% so với đầu năm xuống còn 290 tỷ đồng. Trong khi đó, phải trả người bán tăng 12% lên 129 tỷ đồng.

Khang Di

FILI