Bộ Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu ACV giải quyết kiến nghị của Hoa Lư về gói thầu 35,000 tỷ sân bay Long Thành

Bộ Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu ACV giải quyết kiến nghị của Hoa Lư về gói thầu 35,000 tỷ sân bay Long Thành

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có văn bản gửi Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đề nghị giải quyết kiến nghị của liên danh nhà thầu Hoa Lư liên quan tới gói thầu nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Cục Quản lý đấu thầu) nhận được công văn ngày 02/08/2023 của Liên danh Hoa Lư kiến nghị về gói thầu số 5.10: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình nhà ga hành khách của Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thực hiện chỉ đạo của Phó thủ tướng Trần Hồng Hà tại công văn số 5996/VPCP-CN ngày 05/08/2023 của Văn phòng Chính phủ, bộ có ý kiến như sau:

"Việc giải quyết kiến nghị và quy trình giải quyết kiến nghị về các vấn đề trong quá trình lựa chọn nhà thầu được quy định tại điều 91, khoản 1, điều 92 Luật Đấu thầu và thuộc trách nhiệm của người có thẩm quyền, chủ đầu tư theo quy định khoản 2, điều 73, khoản 5, điều 74 Luật Đấu thầu".

Và theo quy định của Luật Đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị ACV xem xét các nội dung kiến nghị của liên danh nhà thầu Hoa Lư để giải quyết đúng theo quy định, không làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện gói thầu, dự án.

Trước đó, ACV cũng có văn bản phản hồi khiếu nại của Liên danh Hoa Lư, một trong 3 liên danh tham dự thầu gói thầu 5.10 trị giá hơn 35,000 tỷ đồng xây dựng Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành.

ACV khẳng định đã làm đúng việc đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật. Việc liên danh Hoa Lư gửi kiến nghị chưa đúng quy trình, làm ảnh hưởng uy tín các bên.

ACV cho rằng trên cơ sở hồ sơ dự thầu đã nộp ngày 12/06 của các nhà thầu tham dự, bên mời thầu và tổ chuyên gia lựa chọn nhà thầu đã đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật căn cứ các tiêu chí, yêu cầu, tiêu chuẩn theo quy định trong hồ sơ mời thầu, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của luật pháp về đấu thầu.

Cũng theo ACV, trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu và các nội dung cần làm rõ theo quy định pháp luật về đấu thầu, bên mời thầu đã có các văn bản yêu cầu nhà thầu bổ sung, làm rõ theo đúng quy định nhằm bảo đảm tính khách quan, công bằng, minh bạch đối với các nhà thầu tham gia dự thầu.

Theo quy định, đối với nhà thầu không trúng thầu, trong thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu phải nêu rõ lý do.

Về quy trình giải quyết kiến nghị, ACV cho rằng theo Luật Đấu thầu và Nghị định 63/2014, các văn bản kiến nghị của nhà thầu cần được gửi đến chủ đầu tư, bên mời thầu và được ký bởi đại diện hợp pháp của Liên danh Hoa Lư.

Trường hợp không đồng ý với kết quả giải quyết kiến nghị của chủ đầu tư và bên mời thầu, Liên danh Hoa Lư có quyền gửi văn bản kiến nghị đến người có thẩm quyền trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn.

Theo ACV, do đang trong giai đoạn xét thầu, các thông tin liên quan được bảo mật theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Do đó, thư kiến nghị của Liên danh Hoa Lưu gửi đến nhiều cấp lãnh đạo, quản lý, cơ quan và chủ đầu tư là chưa phù hợp với quy trình giải quyết kiến nghị.

Việc này, theo ACV, có thế ảnh hưởng đến uy tín của nhà thầu, chủ đầu tư, bên mời thầu. Vì vậy, chủ đầu tư đề nghị Liên danh Hoa Lư tuân thủ nghiêm quy định của Luật Đấu thầu.

Trước đó, ngay sau khi Liên danh Vietur nhận thông báo "vào vòng trong" đối với gói thầu trị giá 35,000 tỷ đồng xây dựng sân bay quốc tế Long Thành, phía Liên danh Hoa Lư đã có đơn khiếu nại khẩn cấp về thông báo này vì cho rằng có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Hàn Đông

FILI