Marseco trở thành cổ đông lớn DNL, muốn bán 1.3 triệu cp HAH

Marseco trở thành cổ đông lớn DNL, muốn bán 1.3 triệu cp HAH

CTCP Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải (Marseco, HNX: MAC) mới đây trở thành cổ đông lớn của CTCP Logistics Cảng Đà Nẵng (UPCoM: DNL), đồng thời đăng ký bán 1.3 triệu cp của CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HOSE: HAH).

Sau khi mua vào gần 81 ngàn cp DNL, số lượng cổ phiếu DNL mà Marseco sở hữu tăng từ gần 145 ngàn cp (tỷ lệ 3.4%) lên gần 226 ngàn cp (tỷ lệ 5.24%). Qua đó, Marseco trở thành cổ đông lớn của DNL vào ngày 20/07/2023.

Chiếu theo giá đóng cửa ngày 20/07 của DNL là 31,800 đồng/cp, ước tính Marseco cần chi gần 2.6 tỷ đồng để thực hiện thương vụ.

Sau đó, ngày 21/07, Marseco đăng ký bán 1.3 triệu cp HAH nhằm điều chỉnh đầu tư. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ 28/07-26/08. Trước giao dịch, Marseco nắm 2.3 triệu cp HAH (tỷ lệ 3.27%), nếu giao dịch thành công, Marseco chỉ còn nắm 1 triệu cp HAH (tỷ lệ 1.42%).

Về mối liên hệ, Thành viên HĐQT HAH - ông Trần Tiến Dũngng là Giám đốc Marseco.

Kết phiên 25/07, giá cổ phiếu HAH ở mức 50,200 đồng/cp, tăng gần 56% so với đầu năm. Chiếu theo mức giá này, ước tính Marseco có thể thu về hơn 65 tỷ đồng.

Giá cổ phiếu HAH từ đầu năm 2023

Kha Nguyễn

FILI