VND sẽ không chia cổ tức 2022 bằng tiền

VND sẽ không chia cổ tức 2022 bằng tiền

CTCP Chứng khoán VNDirect (HOSE: VND) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023. Đáng chú ý, VND dự kiến trình cổ đông thông qua việc trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu. Nếu tờ trình được thông qua, 2022 sẽ là năm đầu tiên VND không chia cổ tức tiền mặt cho cổ đông sau 6 năm, kể từ năm 2016.

Cụ thể, tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, VND sẽ trình cổ đông thông qua việc trích quỹ khen thưởng phúc lợi 32 tỷ đồng; và chia cổ tức cho cổ đông bằng cổ phiếu với tỷ lệ 5%.

Nếu phương án này được thông qua, đây sẽ là năm đầu tiên sau 6 năm VND không trả cổ tức tiền mặt cho cổ đông.

Gần nhất, ngày 10/06/2022, VND đã chi gần 609 tỷ đồng trả cổ tức 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5% (500 đồng/cp). Ngày giao dịch không hưởng quyền là 26/05/2022.

VND chia cổ tức tiền đều đặn trong giai đoạn 2017-2021

Mục tiêu lãi sau thuế 2023 đạt 1,600 tỷ, riêng quý 1 thực hiện 9%

Về kế hoạch kinh doanh, năm 2023, Ban lãnh đạo VND trình cổ đông thông qua kế hoạch lợi nhuận trước thuế 2,000 tỷ đồng, tăng 16%; lợi nhuận sau thuế dự kiến 1,600 tỷ đồng, tăng 17% so với thực hiện năm 2022.

Lãi sau thuế các năm trước và kế hoạch 2023 của VND
(Đvt: Tỷ đồng)
Nguồn: VietstockFinance

Năm 2023, VND đặt mục tiêu tăng trưởng mạnh ở mảng dịch vụ đầu tư nguồn vốn với doanh thu dự kiến 480 tỷ đồng, tăng 182%. Dịch vụ đầu tư tài chính vẫn sẽ giữ vai trò chủ đạo với mục tiêu doanh thu 1,620 tỷ đồng, nhích nhẹ so với năm trước. Doanh thu dịch vụ ngân hàng đầu tư dự kiến tăng 4% lên 200 tỷ đồng trong khi chỉ tiêu doanh thu dịch vụ chứng khoán ước giảm 35% xuống 860 tỷ đồng.

Gần đây, VND đã công bố BCTC riêng quý 1/2023 ghi nhận doanh thu hoạt động 1,290 tỷ đồng, giảm 27% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu từ cho vay ký quỹ và hoạt động môi giới chứng khoán giảm mạnh, đạt lần lượt 249 tỷ đồng (giảm 46%) và 146 tỷ đồng (giảm 68%). Sau khấu trừ các chi phí, lãi sau thuế của VND đạt 140 tỷ đồng, giảm 82% so với cùng kỳ.

Với kết quả đạt được, sau quý đầu năm, Công ty chỉ mới thực gần 9% kế hoạch lợi nhuận năm.

*Chứng khoán VNDirect báo lãi quý 1 giảm 82%

Về quy mô bảng cân đối tài sản năm 2023, VND kỳ vọng tổng tài sản đạt 45,200 tỷ đồng trong kịch bản cơ sở tăng 17% so với năm trước. Vốn chủ sở hữu dự kiến tăng 12%, lên 16,165 tỷ đồng.

Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của VND
Nguồn: VND

Về tình hình nhân sự, tại Đại hội tới, VND sẽ trình cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Minh Hạnh, trước đó đã có đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân. Đồng thời, bầu bổ sung một thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 để thay thế bà Hạnh.

ĐHĐCĐ thường niên 2023 của VNDirect dự kiến tổ chức vào ngày 17/06/2023 tại TPHCM.

Dự báo VN-Index dao động trong khoảng 900-1,200 điểm

Ban lãnh đạo cho biết kế hoạch kinh doanh của VND được xây dựng trên kịch bản cơ sở với dự báo Fed sẽ duy trì lãi suất 5-5.25% đến cuối năm, xung đột Nga-Ukraine hạ nhiệt, Mỹ và Châu Âu có thể suy thoái nhẹ nhưng sẽ phục hồi từ năm 2024.

Về tình hình trong nước, VND kỳ vọng chính sách tiền tệ sẽ nới lỏng, Chính phủ ưu tiên tăng trưởng kinh tế với giải ngân đầu tư công là động lực chính. Dù vậy, VND dự báo tăng trưởng GDP có thể thấp hơn so với mục tiêu của Chính phủ, ở mức 5-5.5% và lạm phát sẽ được kiểm soát ở mức 4.5%. Tỷ giá VND/USD được dự báo trong khoảng 24,000-25,000, tăng 2-6% so với cuối năm 2022.

VND cũng kỳ vọng các vấn đề về trái phiếu doanh nghiệp (TPDN), thị trường Bất động sản (BĐS) có phương hướng xử lý (giãn nợ, cơ cấu nợ, các quy định pháp luật hướng dẫn thực hiện,...). Theo dự báo của CTCK này, VN-Index sẽ dao động trong khoảng 900-1,200 điểm, thị trường đi ngang hoặc biến động nhẹ với thanh khoản HOSE quanh mốc 12,000-15,000 tỷ/phiên.

Thế Mạnh

FILI