VIB chốt quyền phát hành 421.5 triệu cp thưởng, tỷ lệ 20%

VIB chốt quyền phát hành 421.5 triệu cp thưởng, tỷ lệ 20%

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (HOSE: VIB) vừa thông báo chốt quyền phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Cụ thể, VIB dự kiến phát hành 421.5 triệu cp thưởng cho cổ đông hiện hữu, tương đương tỷ lệ 20% (cổ đông sở hữu 100 cp sẽ được nhận thêm 20 cp mới). Ngày giao dịch không hưởng quyền là 22/06/2023.

Nguồn phát hành từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2022 trên BCTC hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán.

Vốn điều lệ tăng thêm tối đa là 4,215 tỷ đồng. Như vậy, sau khi phát hành thành công, vốn điều lệ của VIB sẽ tăng từ mức 21,077 tỷ đồng lên 25,292 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 10/05/2023, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có văn bản chấp thuận cho VIB tăng vốn điều lệ thêm tối đa 4,291 tỷ đồng dưới hình thức: (i) phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu tối đa 4,215 tỷ đồng từ nguồn quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối; (II) phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ nhân viên tối đa 76 tỷ đồng từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo phương án đã được ĐHĐCĐ 2023 thông qua.

Sau 2 phương án phát hành, vốn điều lệ của VIB sẽ tăng từ gần 21,077 tỷ đồng lên 25,368 tỷ đồng.

Nguồn: VietstockFinance. Đvt: Tỷ đồng

Vào ngày 03/03/2023, VIB tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu số tiền gần 2,108 tỷ đồng, tương ứng 10% vốn điều lệ. 

Sau đó, ngày 05/05/2023, VIB tiếp tục thanh toán cổ tức còn lại năm 2022 bằng tiền với tỷ lệ 5%.

Trên sàn HOSE, giá cổ phiếu VIB đã tăng gần 32% so với đầu năm, kết phiên 09/06 ở mức 23,400 đồng/cp. Thanh khoản bình quân trên 4.4 triệu cp/ngày.

Diễn biến giá cổ phiếu VIB từ đầu năm 2023 đến nay

Hàn Đông

FILI