Vi phạm công bố thông tin, công ty sở hữu Galaxy Play bị phạt 85 triệu đồng

Vi phạm công bố thông tin, công ty sở hữu Galaxy Play bị phạt 85 triệu đồng

Ngày 09/06/2023, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Giải trí và Giáo dục Galaxy (Galaxy Entertainment and Education).

Cụ thể theo thông báo của UBCKNN, Công ty Galaxy đã không bố thông tin định kỳ cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) với các tài liệu: BCTC bán niên 2021 và cả năm 2021; báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên và cả năm 2021; báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu bán niên năm 2021; báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên năm 2022; báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu bán niên năm 2022.

Bên cạnh đó, Công ty Galaxy đã không công bố thông tin đúng thời hạn cho HNX với các tài liệu: tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2021; BCTC bán niên 2022; nội dung về kết quả của đợt chào bán cho các nhà đầu tư sở hữu trái phiếu mã GMECH2123005, GMECH2123002, GMECH2123001.

Với các vi phạm trên, Công ty Galaxy bị phạt 85 triệu đồng.

Được biết, Công ty Galaxy là doanh nghiệp có hệ sinh thái đa dạng, trong đó có Galaxy Studio là đơn vị sản xuất và phát hành phim lớn trong nước. Ngoài ra, doanh nghiệp sở hữu Galaxy Play – nền tảng xem phim trực tuyến có độ phủ tương đối phổ biến trên thị trường.

Châu An

FILI