Theo dấu dòng tiền cá mập 02/06: Tự doanh tập trung mua ròng cổ phiếu VIX

Theo dấu dòng tiền cá mập 02/06: Tự doanh tập trung mua ròng cổ phiếu VIX

Phiên giao dịch 02/06, tự doanh và khối ngoại đều bán ròng, lần lượt ở mức 163 tỷ đồng và 367 tỷ đồng.

Tự doanh tập trung mua ròng cổ phiếu VIX ở mức 53.1 tỷ đồng, chênh khá lớn so với phần còn lại của top 10. Ngược lại, tự doanh tập trung bán ròng cổ phiếu CTG, VGCVNM ở mức lần lượt 54 tỷ đồng, 48.2 tỷ đồng và 44.1 tỷ đồng.

Nguồn: VietstockFinance

Trong khi đó, khối ngoại mua ròng mạnh cổ phiếu SSI ở mức 47.6 tỷ đồng, gấp đôi so với cổ phiếu cùng ngành xếp thứ 2 là VCI ở mức 21.3 tỷ đồng. Ngược lại, khối ngoại tập trung bán cổ phiếu VNM ở mức 71.6 tỷ đồng, xếp sau là các cổ phiếu ngân hàng như VPB, STBCTG.

Nguồn: VietstockFinance
Nguồn: VietstockFinance

Kha Nguyễn

FILI