Phó Tổng Giám đốc thường trực FLC được bầu làm Chủ tịch HĐQT AMD

Phó Tổng Giám đốc thường trực FLC được bầu làm Chủ tịch HĐQT AMD

Sau được ĐHĐCĐ thường niên tổ chức ngày 30/05/2023 thông qua việc bầu bổ sung nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027, HĐQT CTCP Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone (HOSE: AMD) đã công bố người sẽ đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ.

Theo đó, thành viên HĐQT vừa được bổ nhiệm là bà Trần Thị Hương sẽ đảm nhiệm chức Chủ tịch HĐQT AMD thay cho ông Nguyễn Đức Công. Về phía ông Công, ông được bổ nhiệm vào vị trí mới là Phó Chủ tịch thường trực HĐQT.

Trần Thị Hương

Bà Hương có bằng cử nhân kinh tế ĐH Ngoại Thương, Hà Nội; là Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) từ ĐH Northumbria, Anh Quốc. Bà từng giữ chức Phó Tổng Giám đốc tại CTCP Tập đoàn FLC (HOSE: FLC) từ tháng 12/2022, trước khi được bổ nhiệm vào vị trí Phó Tổng Giám đốc thường trực vào đầu tháng 3/2023. Trước đó, bà cũng nắm giữ một số vị trí quản lý cấp cao trong các công ty thuộc hệ sinh thái của FLC như Thành viên HĐQT CTCP Xây dựng FLC Faros (ROS).

Bên cạnh thay đổi nhân sự HĐQT, Đại hội AMD cũng đã thông qua việc “thay máu” toàn bộ nhân sự thuộc Ban Kiểm soát. Cụ thể, miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát đối với 3 cá nhân gồm bà Phạm Thị Thu, bà Đặng Thị Mỹ Dung và bà Phạm Thị Thùy Liên.

Song song với việc miễn nhiệm, Đại hội bầu bổ sung 3 cá nhân gồm bà Nguyễn Thị Thơm, bà Nguyễn Thị Kim Hòa và bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ làm thành viên Ban Kiểm soát, trong đó bà Thơm giữ vai trò trưởng ban. Trước khi được bổ nhiệm, bà Thơm giữ chức Trưởng phòng hành chính nhân sự của AMD.

Cùng với việc thay đổi hàng loạt nhân sự, AMD với sự đồng ý của ĐHĐCĐ đã thay đổi người đại diện pháp luật từ Chủ tịch HĐQT sang Tổng Giám đốc. Điều này đồng nghĩa người đại diện pháp luật của Công ty hiện là bà Hồ Thị Hiền - Tổng Giám đốc AMD hiện tại.

Hàng loạt khó khăn trong công cuộc tái cơ cấu của AMD

Hà Lễ

FILI