NHNN chấp thuận cho OCB tăng vốn điều lệ lên mức 20,548 tỷ đồng

NHNN chấp thuận cho OCB tăng vốn điều lệ lên mức 20,548 tỷ đồng

Ngày 05/06/2023, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) có văn bản chấp thuận cho Ngân hàng TMCP Phương Đông (HOSE: OCB) tăng vốn điều lệ thêm tối đa 6,849 tỷ đồng bằng hình thức phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Trước đó, ngày 16/05, HĐQT OCB đã có nghị quyết về việc không tiếp tục triển khai tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 30% vốn điều lệ).

Tuy nhiên, OCB sẽ triển khai việc tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 50%).

Cụ thể, OCB dự kiến phát hành gần 685 triệu cp với tổng giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 6,849 tỷ đồng. Tỷ lệ thực hiện quyền 2:1 (cổ đông sở hữu 1 cp sẽ nhận được 1 quyền, và cứ 2 quyền sẽ nhận được 1 cp mới).

Nguồn vốn thực hiện từ vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2022, xác định theo BCTC riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán, sau khi trích lập các quỹ theo quy định.

Sau khi phát hành thành công, vốn điều lệ của OCB dự kiến tăng từ 13,699 tỷ đồng lên 20,548 tỷ đồng.

Trên sàn HOSE, giá cổ phiếu OCB kết phiên 06/06 ở mức 18,650 đồng/cp, tăng nhẹ 4% so với đầu năm. Thanh khoản bình quân gần 800,000 cp/phiên.

Diễn biến giá cổ phiếu OCB từ đầu năm 2023 đến nay

Hàn Đông

FILI