ITA đề nghị HOSE đưa cổ phiếu ra khỏi diện cảnh báo

ITA đề nghị HOSE đưa cổ phiếu ra khỏi diện cảnh báo

Ngày 07/06, CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (HOSE: ITA) đã gửi Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) công văn báo cáo khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo và đề nghị đưa chứng khoán ITA ra khỏi diện cảnh báo.

Công ty cho biết tính đến thời điểm hiện tại, ITA đã công bố thông tin và khắc phục hết nguyên nhân đưa chứng khoán ITA bị cảnh báo theo yêu cầu của HOSE.

Việc tiếp tục kéo dài quyết định đưa cổ phiếu ITA vào diện cảnh báo đã gây thiệt hại nặng nề cho Công ty, cổ đông, nhà đầu tư trong và ngoài nước. ITA đề nghị HOSE ban hành quyết định đưa cổ phiếu ra khỏi diện cảnh báo theo quy định.

Trước đó, HOSE quyết định đưa cổ phiếu ITA vào diện cảnh báo từ ngày 06/09/2022 do vi phạm quy định công bố thông tin trên 4 lần trong vòng 1 năm.

Đầu tháng 3/2023, HOSE tiếp tục giữ ITA ở diện cảnh báo vì chưa khắc phục hết các nguyên nhân đưa vào diện cảnh báo và tiếp tục vi phạm công bố thông tin trong 6 tháng kể từ ngày bị cảnh báo.

Chưa dừng lại ở đó, tháng 4/2023, ITA tiếp tục bị HOSE ra quyết định đưa vào diện cảnh báo vì BCTC kiểm toán năm 2022 của Công ty có ý kiến kiểm toán ngoại trừ. Cụ thể, đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế hoạch và Kiểm toán phía Nam (AASCS) đưa ý kiến ngoại trừ vì ITA đã thay đổi một số chỉ tiêu BCTC năm 2021, đồng thời các số liệu còn lại không điều chỉnh được kiểm toán bởi đơn vị khác là Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

ITA điều chỉnh một số chỉ tiêu so sánh năm 2021 trên BCTC kiểm toán 2022
Đvt: Đồng
Nguồn: BCTC kiểm toán 2022 ITA

Theo đó, ITA đã đưa ra biện pháp khắc phục là ý kiến kiểm toán kế tiếp tại BCTC soát xét bán niên 2023 sẽ là ý kiến chấp nhận toàn phần, đồng thời đề nghị HOSE đưa cổ phiếu ITA ra khỏi diện cảnh báo để tránh gây thiệt hại nặng nề đến tài chính và kết quả kinh doanh của ITA, ảnh hưởng đến cổ đông, nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Đông Tư

FILI