Dự án hơn chục ngàn tỷ của KBC tại Hải Phòng có thể bị thu hồi

Dự án hơn chục ngàn tỷ của KBC tại Hải Phòng có thể bị thu hồi

Mới đây, UBND TP. Hải Phòng có thông báo đề nghị các công ty con của KBC đang thực hiện các dự án như khu đô thị và dịch vụ Tràng Cát, KCN Tràng Duệ 3… nếu không đảm bảo tiến độ, thành phố sẽ xem xét thu hồi dự án.

Trong thông báo 144/TB-VP ngày 26/05, Văn phòng UBND thành phố Hải Phòng truyền đạt kết luận của Chủ tịch UBND thành phố ông Nguyễn Văn Tùng tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình thực hiện, triển khai các dự án do Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HOSE: KBC); CTCP Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Hưng Yên; CTCP Khu công nghiệp Sài Gòn - Hải Phòng và Công ty TNHH MTV Phát triển Đô thị Tràng Cát nghiên cứu đề xuất đầu tư; cùng một số dự án khu đô thị, khu công nghiệp trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, đối với dự án đầu tư xây dựng khu đô thị và dịch vụ Tràng Cát, quận Hải An, Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Xây dựng chỉ đạo Viện Quy hoạch thành phố phối hợp với UBND quận Hải An tổ chức lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu vực thực hiện dự án trong quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000. Đồng thời, yêu cầu UBND quận Hải An khẩn trương hoàn thành hồ sơ cưỡng chế phục vụ giải phóng mặt bằng dự án theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố.

Song song, lãnh đạo thành phố đề nghị Công ty TNHH MTV Phát triển Đô thị Tràng Cát (công ty con của KBC sở hữu 100%) tập trung triển khai dự án theo tiến độ đến tháng 06/2024 để hoàn thành việc thẩm định thiết kế sau thiết kế cơ sở, cấp phép xây dựng (phần hạ tầng) và tổ chức khởi công dự án.

Trường hợp không có lý do khách quan mà Công ty TNHH MTV Phát triển đô thị Tràng Cát không đảm bảo tiến độ trên, UBND thành phố sẽ xem xét việc thu hồi dự án theo quy định.

Được biết, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị và dịch vụ Tràng Cát có quy mô 585 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 11,328 tỷ đồng.

Đối với dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tràng Duệ 3, huyện An Lão, UBND thành phố đề nghị CTCP Khu công nghiệp Sài Gòn - Hải Phòng (công ty con của KBC sở hữu 86.54%) tập trung triển khai dự án theo tiến độ đến tháng 05/2024 để tổ chức khởi công dự án.

Trường hợp không có lý do khách quan CTCP Khu công nghiệp Sài Gòn - Hải Phòng không đảm bảo tiến độ trên, UBND thành phố sẽ xem xét việc lựa chọn nhà đầu tư khác để nghiên cứu triển khai dự án. Được biết, dự án này có tổng vốn đầu tư khoảng 8,000 đến 10,000 tỷ đồng.

Dự án Cụm công nghiệp phụ trợ Tràng Duệ tại xã Hồng Phong, xã An Hoà, huyện An Dương, lãnh đạo thành phố yêu cầu CTCP Khu công nghiệp Sài Gòn - Hải Phòng khẩn trương tổ chức lập đề xuất dự án, trong đó bao gồm tuyến đường kết nối giữa Cụm công nghiệp phụ trợ Tràng Duệ sang tỉnh Hải Dương trình duyệt theo quy định; báo cáo hồ sơ đề xuất thực hiện dự án trước ngày 05/06.

Đối với dự án nhà ở xã hội thuộc khu đô thị - Dịch vụ thương mại và nhà ở công nhân Tràng Duệ, thành phố đồng ý chủ trương CTCP Khu công nghiệp Sài Gòn - Hải Phòng phối hợp với Sở Xây dựng sơ bộ xác định giá bán, giá cho thuê, cho thuê mua để thông tin rộng rãi tới nhân dân.

Còn dự án khu đô thị mới tại xã An Tiến, xã An Thắng, huyện An Lão (diện tích 34.7 ha), UBND thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư đôn đốc UBND huyện An Lão khẩn trương thực hiện việc lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án, thẩm định hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư, báo cáo UBND thành phố; giao Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương thẩm định, trình UBND thành phố phê duyệt kế hoạch sử dụng đất của huyện An Lão theo quy định.

Đối với dự án khu đô thị dịch vụ dành cho chuyên gia, công nhân tại huyện An Lão, đồng ý giảm diện tích đất khoảng 4 ha không được quy hoạch là đất ở trong quy hoạch nông thôn mới xã An Thắng, huyện An Lão ra khỏi phạm vi nghiên cứu thực hiện dự án (diện tích nghiên cứu còn lại khoảng 22.65 ha).

Dự án khu đô thị nghỉ dưỡng Gia Luận, huyện Cát Hải, lãnh đạo thành phố đồng ý chủ trương giảm toàn bộ diện tích rừng tự nhiên trong phạm vi nghiên cứu thực hiện dự án, đảm bảo ranh giới thực hiện dự án phù hợp với đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 323/QĐ-TTg ngày 30/3/2023. Giao UBND huyện Cát Hải kiểm tra việc cho thuê đất và hoàn thành trong tháng 08/2023.

Dự án khu công nghiệp Tiên Lãng 2, huyện Tiên Lãng, thành phố giao UBND huyện Tiên Lãng tổ chức lập quy hoạch 1/2000 trình thẩm định, phê duyệt theo quy định. Dự án khu công nghiệp Cầu Cựu, huyện An Lão, giao UBND huyện An Lão tổ chức lập phương án quy hoạch dự án, báo cáo UBND thành phố trong tháng 06/2023.

Dự án mở rộng khu đô thị - dịch vụ thương mại và nhà ở công nhân Tràng Duệ, huyện An Dương, UBND thành phố đồng ý chủ trương giảm diện tích khu vực nghiên cứu lập đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 mở rộng dự án từ 50 ha xuống còn khoảng 36 ha (bao gồm khu đất phía Đông Nam và Tây Nam của dự án đến bờ sông Lạch Tray).

Cuối cùng, khu đất diện tích khoảng 4.7 ha tại khu đô thị mới Bắc sông Cấm, huyện Thủy Nguyên, UBND thành phố giao Trung tâm phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo sơ bộ phương án quy hoạch lô đất và văn phòng UBND thành phố để xuất, bố trí lịch họp để Chủ tịch UBND thành phố nghe báo cáo phương án trên trong tháng 05/2023.

Thành Nguyễn

FILI