ĐHĐCĐ TCI: Quá trình chuyển sàn lên HOSE đang ở bước cuối

ĐHĐCĐ TCI: Quá trình chuyển sàn lên HOSE đang ở bước cuối

Lãnh đạo của Chứng khoán Thành Công cho biết quá trình chuyển sàn cổ phiếu từ UPCoM lên HOSE đang ở bước cuối cùng, Công ty đã đáp ứng đủ các điều kiện để niêm yết.

ĐHĐCĐ thường niên 2023 của TCI tổ chức sáng 08/06

Sáng ngày 08/06, CTCP Chứng khoán Thành Công (UPCoM: TCI) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Đại hội đã thông qua các vấn đề liên quan tới hoạt động kinh doanh của Công ty.

Về định hướng và kế hoạch kinh doanh năm 2023, TCI đặt kế hoạch doanh thu thuần hợp nhất 2023 là 255.67 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất kỳ vọng đạt 141.5 tỷ đồng, tăng 64% so với năm trước. Cổ tức mục tiêu năm 2023 là 5%.

Công ty cũng đề ra chỉ tiêu kế hoạch cho năm 2024 - 2025 với doanh thu thuần lần lượt là 381.8 và 483.2 tỷ đồng. Lãi trước thuế đặt mục tiêu 185.1 tỷ đồng và 234.3 tỷ đồng. Tỷ lệ cổ tức cũng là 5%.

Kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2023 - 2025 của TCI. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: TCI

Một trong những vấn đề được cổ đông quan tâm đó là việc đưa cổ phiếu TCI lên sàn HOSE. Ông Nguyễn Đông Hải - Phó Chủ tịch TCI cho biết đây là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2022 - 2023. HĐQT và ban điều hành của Công ty đang thúc đẩy để niêm yết cổ phiếu sớm nhất có thể. Việc gửi hồ sơ niêm yết đã được thực hiện từ đầu năm 2022 tuy nhiên công tác xem xét hồ sơ niêm yết đang được cơ quan quản lý cân nhắc hết sức kỹ lưỡng, thận trọng nên quyết định chấp thuận niêm yết sẽ mất thời gian hơn. Ông Hải cũng cho biết quá trình chuyển sàn đang ở bước cuối cùng, Công ty đã đáp ứng đủ các điều kiện để niêm yết chỉ đợi Sở Giao dịch ra quyết định.

Tiếp tục kế hoạch tăng vốn

Năm 2023, TCI sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch phát hành cổ phiếu được ĐHĐCĐ năm 2022 thông qua. Công ty cho biết với diễn biến thị trường chứng khoán cuối năm 2022 hết sức khó khăn, tác động mạnh đến giá cổ phiếu, thị giá TCI giảm mạnh. Chính vì trở ngại này, HĐQT chưa thể triển khai kế hoạch phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Theo đó, HĐQT TCI thống nhất sẽ tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trong thời gian tới, tuy nhiên, có một số thay đổi cơ bản về nội dung so với nội dung được ĐHĐCĐ 2022 thông qua, cụ thể:

Phương án 1: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 vẫn giữ nguyên tỷ lệ phát hành là 14.5%, tương ứng tỷ lệ thực hiện 200:29 (200 cp được nhận 29 cp). Với số lượng đang lưu hành gần 101 triệu cp, TCI dự kiến phát hành thêm hơn 14.6 triệu cp để trả cổ tức. Số cổ phiếu này sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

Phương án 2: Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, sẽ được thực hiện sau khi hoàn tất việc trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021. Đồng thời, tỷ lệ phát hành mới được điều chỉnh là 44% tính trên số cổ piếu sau khi đã hoàn tất trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021 (tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền 100:44). Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến mới gần 50.9 triệu cp, với giá chào bán không đổi 10,000 đồng/cp.

Phương án 3: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) được giữ nguyên số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành là 5 triệu cp với giá phát hành không đổi 10,000 đồng/cp, tuy nhiên rút ngắn thời gian hạn chế chuyển nhượng từ 3 năm xuống còn 1 năm.

Sau điều chỉnh, tổng cộng TCI sẽ phát hành thêm hơn 70.5 triệu cp thông qua 3 phương án nêu trên (thay vì hơn 70.1 triệu cp đã được ĐHĐCĐ 2022 thông qua), qua đó vốn điều lệ của Công ty dự kiến tăng từ gần 1,010 tỷ đồng lên gần 1,715 tỷ đồng.

Đại hội đã tiến hành bầu 5 thành viên HĐQT và 3 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028. Theo đó, HĐQT nhiệm kỳ mới gồm ông Nguyễn Khánh Linh, ông Nguyễn Quốc Việt, ông Nguyễn Đông Hải, ông Nguyễn Đức Hiếu và ông Phan Minh Trung.

Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới gồm ông Nguyễn Trung Hiếu, bà Trần Thị Nhàn và bà Trương Thị Hồng Nhạn.

Chí Kiên

FILI