DHC bổ sung kế hoạch phát hành cổ phiếu với giá thấp hơn thị giá 41%

DHC bổ sung kế hoạch phát hành cổ phiếu với giá thấp hơn thị giá 41%

CTCP Đông Hải Bến Tre (HOSE: DHC) vừa bổ sung tờ trình xin ý kiến cổ đông về việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành ESOP vào tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023, dự kiến tổ chức ngày 26/06 tới.

DHC sẽ trình cổ đông thông qua chào bán hơn 16 triệu cp cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ chào bán là 100:20 (sở hữu 1 cp được hưởng 1 quyền mua, 100 quyền mua sẽ được mua 20 cp chào bán thêm)

Giá chào bán là 25,000 đồng/cp, thấp hơn 41% so với thị giá phiên 16/06 (42,200 đồng/cp). Số tiền dự kiến thu về từ đợt chào bán hơn 402.5  tỷ đồng sẽ bổ sung vào vốn lưu động của Công ty.

Cổ phiếu chào bán thêm không bị hạn chế chuyển nhượng. Thời gian phát hành sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và UBCKNN chấp thuận, dự kiến trong năm 2023.

DHC cho biết việc thực hiện chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sẽ kết hợp đồng thời phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Theo đó, Công ty muốn xin ý kiến cổ đông về việc phát hành tối đa 2 triệu cp theo chương trình ESOP (tỷ lệ 2.48%) với giá 25,000 đồng/cp. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 3 năm từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Tổng số tiền huy động dự kiến 50 tỷ đồng sẽ được dùng bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh.

Trước đó, HĐQT DHC đã xin ý kiến cổ đông hủy bỏ các phương án phát hành đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2022, với lý do tình hình thị trường không thuận lợi cho việc chào bán và có thể ảnh hưởng đến lợi ích của Công ty và quyền lợi của cổ đông.

Cụ thể, DHC muốn hủy bỏ phương án chào bán gần 7 triệu cp cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 10%) và 2.5 triệu cp theo chương trình ESOP (tỷ lệ 3.57%) với giá 27,000 đồng/cp.

Ngày 12/10/2022, HĐQT DHC cũng đã thống nhất tạm hoãn chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu ESOP theo phương án đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2022, với cùng lý do trên.

Nâng tổng vốn đầu tư Dự án Nhà máy giấy lên 2,600 tỷ đồng 

Trở lại với các tờ trình bổ sung, DHC cũng muốn xin ý kiến cổ đông về kế hoạch tăng tổng vốn đầu tư thực hiện Dự án Nhà máy giấy CTCP Giấy Giao Long, từ 1,800 tỷ đồng lên 2,600 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Công ty dự trình bỏ ngành nghề kinh doanh vận tải hàng hóa đường thủy nội địa.

Trong tài liệu trước đó, DHC đã công bố những tờ trình quan trọng như kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 cũng như phương án phân phối lợi nhuận 2022.

Năm 2023, Công ty đặt mục tiêu tổng doanh thu 3,240 tỷ đồng và lãi sau thuế 300 tỷ đồng, lần lượt giảm 18% và 21% so với thực hiện năm 2022.

Tỷ lệ cổ tức 2022 dự kiến là 30%/vốn điều lệ bằng tiền mặt, tương ứng tổng chi gần 226 tỷ đồng.

Ngày 23/06 tới, DHC sẽ tạm ứng cổ tức đợt 3/2022 bằng tiền cho cổ đông với tỷ lệ 10% (1,000 đồng/cp), theo danh sách chốt ngày 26/05/2023.

Trước đó, ngày 29/11 và 29/12/2022, DHC đã tạm ứng cổ tức đợt 1 và 2/2022 bằng tiền với tỷ lệ lần lượt 5% và 10%. Sau 3 lần tạm ứng, tổng tỷ lệ chia cổ tức là 25%, nhiều khả năng Công ty sẽ tiếp tục trả cổ tức còn lại năm 2022 bằng tiền với tỷ lệ 5% để hoàn thành kế hoạch đề ra.

Sang năm 2023, Công ty dự kiến chia cổ tức bằng cổ phiếu hoặc/và tiền mặt từ 20%/vốn điều lệ trở lên.

ĐHĐCĐ thường niên 2023 của DHC sẽ diễn ra sáng 26/06 tại số 16 đường Hai Bà Trưng, phường An Hội, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre, theo danh sách chốt cổ đông ngày 26/05/2023.

Thế Mạnh

FILI