AGM muốn thoát lỗ trong năm 2023, thanh lý tài sản vực dậy sản xuất kinh doanh

AGM muốn thoát lỗ trong năm 2023, thanh lý tài sản vực dậy sản xuất kinh doanh

CTCP Xuất Nhập khẩu An Giang (Angimex, HOSE: AGM) sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 vào ngày 29/06 tới đây nhằm thông qua kế hoạch kinh doanh, không chia cổ tức và thanh lý tài sản.

Kế hoạch thoát lỗ trong năm 2023 

Trước những nhận định về thách thức chung của nền kinh tế, HĐQT Angimex định hướng trong năm 2023, Công ty sẽ chú trọng phát triển thị trường và đẩy mạnh quảng bá cho sản phẩm Gạo Lúa Tôm (sản phẩm mới của Angimex). 

Về ngành thương mại, dịch vụ, Angimex sẽ đẩy mạnh các chương trình khuyến mãi, quảng bá thương hiệu nhằm kích cầu, duy trì hoạt động kinh doanh bán lẻ các loại xe. Công ty tập trung cho các hoạt động dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, làm mới và chăm sóc xe…

Về ngành nông nghiệp công nghệ cao, Angimex sẽ kết hợp nghiện cứu thêm các giống lúa mới, các giống lúa hữu cơ để đa dạng sản phẩm, bổ trợ cho sự phát triển của ngành lương thực Công ty.

Đồng thời, tập trung hoàn thiện bộ sản phẩm phân bón và thuốc bảo vệ thực vật theo hướng chuyên lúa, chuyên cây ăn trái và thân thiện môi trường,…

Trong năm 2023, Angimex đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 4,001 tỷ đồng, tăng 10% so với kết quả năm 2022. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất mục tiêu 10 tỷ đồng so với số lỗ trước thuế hơn 138 tỷ đồng của năm trước.

Được biết, trong quý đầu năm 2023, AGM ghi nhận lỗ hơn 16 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh của AGM những năm gần đây

Không chia cổ tức năm 2020, 2021, 2022

Lũy kế đến cuối năm 2022, lợi nhuận sau thuế hợp nhất toàn Công ty là 22.95 tỷ đồng. Sau khi loại trừ các khoản lợi nhuận hợp nhất không phân phối, lợi nhuận sau thuế còn lại Công ty mẹ là 2.11 tỷ đồng.

Năm 2022, hoạt động sản xuất kinh doanh của Angimex không đem lại lợi nhuận nên HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ không thực hiện phân phối lợi nhuận cho năm 2022, đồng thời không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2021 theo nội dung trước đó ĐHĐCĐ thường niên 2022 đã thông qua.

Đồng thời, do tình hình tài chính Công ty vẫn còn rất khó khăn, hoạtt động sản xuất kinh doanh năm vừa qua thua lỗ, do đó HĐQT dự trình không chi trả cổ tức năm 2020 và không chi trả cổ tức năm 2021 đã thông qua tại các kỳ ĐHĐCĐ trước đó.

Thanh lý tài sản

Tính đến hiện tại, sơ bộ các khoản phải trả của Angimex là 1,062 tỷ đồng gồm các khoản gốc trái phiếu, nợ ngân hàng và nợ các nhà cung cấp khác.

Ngoài các khoản phải trả nêu trên, Angimex còn phải chịu các khoản lãi vay ngân hàng, lãi vay trái phiếu, lãi thuê tài chính, chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh và các chi phí vận hành khác.

Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu tại ngày 31/03/2023 của Angimex là 3.4 lần (theo BCTC hợp nhất quý 1/2023), con số này đang ở mức cao so với mặt bằng chung của các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất.

Do đó, với mục tiêu thanh toán dần các khoản nợ để từng bước vực dậy hoạt động sản xuất kinh doanh, HĐQT trình kế hoạch thanh lý tài sản như sau: Vốn góp của Angimex, kho đã dừng hoạt động (không còn máy móc thiết bị), nhà máy đang hoạt động, quyền sử dụng đất tại TPHCM và An Giang.

 

Lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị hạn chế giao dịch

Ngày 22/05/2023, Angimex cũng có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM giải trình nguyên ngân chứng khoán bị chuyển từ diện kiểm soát sang hạn chế giao dịch.

Do Angimex vẫn còn trong thời gian tổ chức thực hiện đàm phán với trái chủ để xin gia hạn thời gian trả gốc lãi trái phiếu nên vẫn chưa có kết quả đàm phán với trái chủ để cập nhật vòa BCTC kiểm toán, vì thế BCTC kiểm toán năm 2022 (riêng lẻ và hợp nhất) vẫn chưa được ký, dẫn đến bị chậm nộp quá 45 ngày.

Angimex đang khẩn trương thực hiện đàm phán với trái chủ và sẽ cố gắng thực hiện việc nộp BCTC năm 2022 đã được kiểm toán trong thời gian sớm nhất.

Hàn Đông

FILI