TOW sắp chi cổ tức tiền mặt tỷ lệ 17%

TOW sắp chi cổ tức tiền mặt tỷ lệ 17%

CTCP Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn (UPCoM: TOW) thông báo chốt quyền trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 30/05/2023.

Với tỷ lệ thực hiện 17% - cổ đông sở hữu 1 cp được nhận 1,700 đồng - cùng gần 8 triệu cp đang lưu hành, doanh nghiệp ngành nước cần chi khoảng 13.6 tỷ đồng để hoàn tất đợt trả cổ tức này. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 19/09/2023.

Năm 2022, TOW đạt lãi ròng hơn 15.4 tỷ đồng.

Theo báo cáo quản trị 2022, cổ đông lớn nhất của TOW là CTCP Cấp thoát nước Cần Thơ (CTW) với tỷ lệ sở hữu 36% (tương đương 2.87 triệu cp). Với tỷ lệ này, ước tính CTW sẽ nhận được khoảng 4.9 tỷ đồng trong đợt chi trả tới đây.

Châu An

FILI