TMB chốt quyền trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 20%

TMB chốt quyền trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 20%

CTCP Kinh doanh Than Miền Bắc - Vinacomin (HNX: TMB) thông báo chốt quyền trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 30/05/2023.

Tỷ lệ thực hiện là 20% (cổ đông sở hữu 1 cp được nhận 2,000 đồng). Với 15 triệu cp đang lưu hành, ước tính TMB cần chi 30 tỷ đồng để trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông. Thời gian thanh toán vào ngày 16/06/2023.

Về tình hình kinh doanh, quý 1/2023, TMB ghi nhận doanh thu thuần gấp 2.7 lần cùng kỳ năm trước, đạt gần 8,734 tỷ đồng. Tuy nhiên, lãi ròng vẫn giảm 42%, còn gần 22 tỷ đồng.

Nguyên nhân chủ yếu do gánh nặng về chi phí. Trong đó, giá vốn tăng mạnh hơn doanh thu (gấp 2.8 lần cùng kỳ), chi phí lãi vay gấp 7.1 lần, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp lần lượt tăng 5% và 24%.

Tính đến cuối quý 1, tổng tài sản của TMB đạt hơn 4,264 tỷ đồng, tăng 88% so với đầu năm. Trong đó, tài sản chủ yếu là hàng tồn kho có giá trị hơn 3,008 tỷ đồng, tăng 50%. 

Bên cạnh đó, TMB còn phải thu ngắn hạn hơn 859 tỷ đồng, gấp 6.9 lần đầu năm.

Đáng chú ý, Công ty phát sinh mới dư nợ ngắn hạn gần 475 tỷ đồng và phải trả ngắn hạn khác hơn 1,433 tỷ đồng, tăng 51% so với đầu năm, khiến nợ phải trả gấp 2.1 lần đầu năm, lên hơn 3,792 tỷ đồng.

Khang Di

FILI