Theo dấu dòng tiền cá mập 31/05: Tự doanh mua ròng gần 200 tỷ đồng DVN

Theo dấu dòng tiền cá mập 31/05: Tự doanh mua ròng gần 200 tỷ đồng DVN

Phiên ngày 31/05, khối tự doanh công ty chứng khoán và khối ngoại đã có động thái trái ngược nhau. Cụ thể, khối tự doanh quay trở lại mua ròng 264.3 tỷ đồng, khối ngoại vẫn tiếp tục bán ròng hơn 338 tỷ đồng.

Cụ thể trong phiên 31/05, DVN là mã được khối tự doanh mua ròng mạnh nhất, với giá trị gần 200 tỷ đồng. Mã xếp sau cũng có giá trị giao dịch trên trăm tỷ là CTG (101.5 tỷ đồng).

Chiều ngược lại, khối tự doanh bán mạnh nhất BID (44 tỷ đồng). Các mã xếp sau là VGC, S99MSN.

Nguồn: VietstockFinance

Trong khi đó, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu PVS với giá trị gần 21 tỷ đồng. Chiều ngược lại, NVL bị bán ròng gần 79 tỷ đồng, các mã xếp sau là EIB (68.5 tỷ đồng), HPG (34.8 tỷ đồng)...

Nguồn: VietstockFinance
Nguồn: VietstockFinance

Thế Mạnh

FILI