PET lãi trước thuế 70 tỷ sau 4 tháng, đi lùi 47%

PET lãi trước thuế 70 tỷ sau 4 tháng, đi lùi 47%

Theo báo cáo cập nhật kết quả kinh doanh, tháng 4, Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco, HOSE: PET) ghi nhận lãi trước thuế 18 tỷ đồng, thấp hơn 12% so với cùng kỳ. Lũy kế 4 tháng, lãi trước thuế giảm gần 47%, xuống 70 tỷ đồng.

Tháng 4, PET đem về doanh thu 1,585 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ. Mảng hoạt động phân phối tiếp tục giữ vai trò chủ đạo với 1,397 tỷ đồng, tăng gần 6%. Trong đó, doanh thu từ điện thoại di động chiếm tỷ trọng lớn nhất (50.9%); laptop (21.4%),…

Lãi gộp đạt 63 tỷ đồng, giảm hơn 5%. Biên lãi gộp theo đó thu hẹp từ 4.5% xuống 4%. Sau cùng, Công ty báo lãi trước thuế tháng 4 giảm 12%, còn 18 tỷ đồng.

Lũy kế 4 tháng đầu năm 2023, PET ghi nhận doanh thu 5,831 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ, chủ yếu do sự sụt giảm của doanh thu hoạt động phân phối (5,062 tỷ đồng, giảm hơn 10%). Kết quả, lãi trước thuế chỉ đạt 70 tỷ đồng, thấp hơn 47% so với cùng kỳ. Biên lãi trước thuế giảm mạnh từ 2.1% xuống 1.2%.

Kết quả kinh doanh 4 tháng đầu năm 2023 của PET
(Đvt: Tỷ đồng)
Nguồn: PET

Xét riêng hoạt động phân phối, doanh thu điện thoại di động vẫn duy trì đà tăng trưởng 18% nhưng không đủ bù đắp sự sụt giảm doanh thu phân phối laptop, hoạt động phân phối khí PP và LPG.

Cơ cấu doanh thu hoạt động phân phối trong 4 tháng đầu năm của PET
(Đvt: Tỷ đồng)
Nguồn: PET

Sự kiện nổi bật nhất trong tháng 4 của PET là việc tổ chức thành công ĐHĐCĐ năm 2023 vào ngày 25/04. Tại đây, cổ đông thông qua kế hoạch doanh thu hợp nhất 2023 đạt 18,000 tỷ đồng, tăng 2% và lãi sau thuế 240 tỷ đồng, tăng 43% so với thực hiện năm 2022. Mức chia cổ tức 2023 tối thiểu 10%.

Chia sẻ thêm tại Đại hội, Tổng Giám đốc Vũ Tiến Dương cho biết năm 2023, Petrosetco nhiều khả năng không phát sinh công nợ khó đòi, do việc kiểm soát công nợ và hàng tồn kho, khách hàng khá chặt chẽ từ năm 2021. "Các vấn đề về công nợ khó đòi, công nợ phức tạp hoàn toàn được xử lý triệt để", ông Dương nhấn mạnh.

Thế Mạnh

FILI