Ông Đặng Quốc Khánh giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ông Đặng Quốc Khánh giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Chiều ngày 22/05/2023, Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội đề nghị phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2021-2026.

Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Đặng Quốc khánh giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Người được đề nghị vào vị trí này là ông Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang, đại biểu Quốc hội khóa XV.

Sau quy trình thảo luận tại đoàn và tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu, Quốc hội tiến hành phê chuẩn bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Kết quả, Quốc hội đã phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm ông Đặng Quốc Khánh giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2021- 2026.

Nghị quyết về việc phê chuẩn bổ nhiệm cũng được Đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 454/467 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 91.9% tổng số đại biểu).

Ông Đặng Quốc Khánh kế nhiệm ông Trần Hồng Hà đã giữ chức Phó Thủ tướng từ đầu tháng 1 và được Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường cùng ngày.

Hàn Đông

FILI