NVL đặt mục tiêu lãi sau thuế 214 tỷ đồng trong năm 2023

NVL đặt mục tiêu lãi sau thuế 214 tỷ đồng trong năm 2023

Mới đây, CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (HOSE: NVL) đã công bố thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 cũng như các tài liệu dự kiến sẽ được trình tại Đại hội.

Theo đó, ĐHĐCĐ thường niên 2023 của NVL sẽ được tổ chức vào chiều ngày 22/06/2023 tại NovaWorld Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Tại Đại hội, NVL sẽ trình kế hoạch kinh doanh năm 2023 với mục tiêu 9,531 tỷ đồng doanh thu và 214 tỷ đồng lãi sau thuế, lần lượt giảm gần 15% và hơn 90% so với kết quả của năm 2022. Bên cạnh đó, Công ty dự kiến sẽ không chia cổ tức cho cả năm 2022 lẫn năm 2023.

Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của NVL
Nguồn: NVL

Bên cạnh việc không chia cổ tức tiền mặt, NVL cũng đề xuất hủy phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2022.

Trong năm nay, NVL sẽ tiếp tục triển khai xây dựng hoàn thiện một số dự án tại TPHCM, Đồng Nai, Bình Thuận và Bà Rịa – Vũng Tàu.

Các dự án sẽ được NVl tập trung hoàn thành trong năm 2023
Nguồn: NVL

Về công tác bàn giao, NVL dự kiến bàn giao 9 dự án tại 4 tỉnh, thành nêu trên.

Các dự án sẽ được NVL bàn giao trong năm 2023
Nguồn: NVL

Đối với nhân sự HĐQT, ĐHĐCĐ sắp tới sẽ thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Trần Đăng Phước khỏi vị trí Thành viên HĐQT NVL nhiệm kỳ 2021-2026, hiện vẫn chưa có thông tin về các ứng viên sẽ tham gia ứng cử vào vị trí mà ông Phước để lại.

Hà Lễ

FILI