MHC kỳ vọng lãi trước thuế 2023 đạt 40 tỷ, không chia cổ tức 2022

MHC kỳ vọng lãi trước thuế 2023 đạt 40 tỷ, không chia cổ tức 2022

Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023, CTCP MHC (HOSE: MHC) đề ra kế hoạch tổng doanh thu 200 tỷ đồng, tăng 3% so với thực hiện năm 2022. Lãi trước thuế kỳ vọng 40 tỷ đồng, năm trước lỗ hơn 31 tỷ đồng.

Ban điều hành MHC cho biết bên cạnh việc duy trì các mảng kinh doanh cũ, trong năm 2023, Công ty sẽ tìm kiếm cơ hội đầu tư vào những công ty có triển vọng phát triển, hướng tới sự phát triển chung của cộng đồng, an sinh xã hội.

Kết quả kinh doanh các năm và kế hoạch 2023 của MHC
(Đvt: Tỷ đồng)

Đáng chú ý, MHC là doanh nghiệp điển hình có hoạt động đầu tư tài chính đóng vai trò chủ đạo. Từ năm 2015, Công ty dần rời xa mảng vận tải và bắt đầu hoạt động đầu tư trên thị trường chứng khoán.

Dù sở hữu danh mục lớn (từ 400-600 tỷ đồng), song thành tích đầu tư của MHC trên thị trường không quá ấn tượng. Gần nhất, quý 1/2023, MHC lỗ ròng tới 36.5 tỷ đồng, trong đó một nửa khoản lỗ đến từ thị trường chứng khoán.

*MHC lỗ nặng vì "đánh" chứng và cú đặt cược hơn 300 tỷ đồng ở cổ phiếu EIB

Trở lại với các tờ trình, về phương án phân phối lợi nhuận, HĐQT đề xuất không chia cổ tức năm 2022 nhằm đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh đầu tư.

Bên cạnh đó, MHC trình cổ đông chấp thuận việc miễn nhiệm vai trò Thành viên HĐQT với bà Nguyễn Thị Thùy Linh, đã nộp đơn từ nhiệm vì lý do cá nhân. Đồng thời, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 thông qua danh sách ứng viên.

Ngoài ra, MHC trình Đại hội thông qua mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023. Theo đó, Chủ tịch HĐQT là người nhận được mức thù lao cao nhất với 15 triệu đồng/tháng.

ĐHĐCĐ thường niên 2023 của MHC dự kiến tổ chức vào ngày 15/06/2023 tại TP Hải Phòng.

Phiên chiều 29/05, thị giá MHC tăng trần lên mức 4,650 đồng /cp, tăng 19% so với đầu năm. Vốn hoá thị trường tương ứng 193 tỷ đồng, trong khi vốn điều lệ hơn 414 tỷ đồng.

Diễn biến giá cổ phiếu MHC từ đầu năm 2023 đến nay

Thế Mạnh

FILI