Hai quỹ FTSE và VNM ETF sẽ cơ cấu danh mục ra sao?

Hai quỹ FTSE và VNM ETF sẽ cơ cấu danh mục ra sao?

SSI Research, bộ phận phân tích của CTCK SSI, dự báo EIB có thể được thêm vào VNM ETF, trong khi FTSE ETF loại NVL do thuộc diện cảnh báo trong đợt review quý 2/2023.

FTSE Vietnam Index

Dựa trên số liệu chốt ngày 26/05, SSI Research dự báo NVL có thể bị loại do cổ phiếu thuộc diện bị cảnh báo, đồng thời không thêm cổ phiếu nào.

Giả định với các thay đổi như trên, danh mục chỉ số sẽ bao gồm 24 cổ phiếu. Tổng tài sản quỹ FTSE Vietnam Swap UCITS ETF (FTSE ETF) tại ngày 26/05 đạt 331 triệu USD.

MarketVector Vietnam Local Index

Dựa trên số liệu cập nhật ngày 26/05, các chuyên viên phân tích tại SSI Research dự báo EIB có thể được thêm vào rổ chỉ số nhờ thỏa mãn điều kiện về thanh khoản, trong khi không có cổ phiếu nào bị loại.

Giả định như trên, danh mục chỉ số MarketVector Vietnam Local Index sẽ có 42 cổ phiếu. Tổng giá trị tài sản của quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM ETF) tại ngày 26/05 đạt 499 triệu USD.

SSI Research ước tính tỷ trọng danh mục mới của FTSE ETF và VNM ETF như sau:

Nguồn: SSI Research

Vũ Hạo

FILI