Doanh nghiệp kinh doanh vàng mã báo lãi ròng 6 tháng tăng gần 50% 

Doanh nghiệp kinh doanh vàng mã báo lãi ròng 6 tháng tăng gần 50% 

CTCP Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái (HNX: CAP) vừa công bố BCTC soát xét giữa niên độ 2022-2023 (từ 01/10/2022-31/03/2023).

Kết quả kinh doanh của CAP 6 tháng đầu niên độ 2022-2023
Đvt: Triệu đồng

Cụ thể, 6 tháng đầu niên độ tài chính 2022-2023, Công ty đạt doanh thu thuần 343 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ niên độ trước, do bước vào thời kỳ cao điểm của mặt hàng tinh bột sắn.

Về chi phí, do đẩy mạnh xuất khẩu trực tiếp nên chi phí bán hàng gấp đôi cùng kỳ, lên 19 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí quản lý doanh nghiệp ở mức 14 tỷ đồng, tăng 15%. 

Doanh thu tài chính tăng đáng kể, chủ yếu từ lãi tiền gửi ngân hàng tăng, gấp 3 lần cùng kỳ (1.96 tỷ đồng), bù đắp cho sự sụt giảm của lãi chênh lệch tỷ giá và chiết khấu thanh toán. Trong khi đó, chi phí tài chính giảm 19% so với cùng kỳ, xuống 512 triệu đồng, do chi phí lãi vay giảm mạnh.

Nguồn: BCTC Công ty

Lãi ròng 6 tháng đạt trên 55 tỷ đồng, tăng 48% so với cùng kỳ niên độ trước.

Với tình hình trên, 6 tháng đầu niên độ 2022-2023, CAP thực hiện được 59% kế hoạch doanh thu (580 tỷ đồng) và 79% kế hoạch lợi nhuận sau thuế (70 tỷ đồng).

Về cơ cấu tài chính, tính đến ngày 31/03/2023, quy mô tài sản Công ty gần gấp 3 lần nợ phải trả.

Cụ thể, đến cuối tháng 3, CAP có quy mô tài sản 311 tỷ đồng, tăng 33% so với đầu niên độ. Tiền và các khoản tương đương tiền chiếm 35%, ở mức 108 tỷ đồng, giảm 29%. Hàng tồn kho ở mức 130 tỷ đồng, gấp hơn 7 lần.

Phía đối ứng, nợ phải trả ở mức 105 tỷ đồng, gấp gần 3 lần số đầu niên độ.

Giá cổ phiếu CAP từ đầu năm đến nay tăng trưởng tích cực. Kết phiên 25/05, giá cổ phiếu CAP dừng ở mức 65,600 đồng/cp, tăng 20% so với đầu năm.

Giá cổ phiếu CAP từ đầu năm 2023

Kha Nguyễn

FILI