ĐBQH Trần Hoàng Ngân: Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư để phục hồi, phát triển kinh tế

ĐBQH Trần Hoàng Ngân: Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư để phục hồi, phát triển kinh tế

Ngày 27/05/2023, phát biểu tại phiên thảo luận về chương trình giám sát của Quốc hội (QH) năm 2024, đại biểu Trần Hoàng Ngân (Đoàn ĐBQH TPHCM) nêu vấn đề tình hình kinh tế có dấu hiệu suy giảm, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường gia tăng, số doanh nghiệp đăng ký mới giảm.

ĐBQH Trần Hoàng Ngân

Đại biểu Trần Hoàng Ngân cho biết, hiện nay, tình hình kinh tế có dấu hiệu suy giảm, số lượng doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường không ít, số lượng doanh nghiệp đăng ký mới cũng giảm. Vì vậy, đại biểu mong muốn Quốc hội chọn chuyên đề giám sát về “Việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023 và thời kỳ trước, sau có liên quan.”

Đại biểu cho rằng, việc giải ngân đầu tư công hiện nay còn chậm, trong khi thời hạn thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội không còn nhiều. Đại biểu đề nghị Chính phủ trình Quốc hội gói hỗ trợ để đảm bảo an sinh xã hội, đồng thời cần đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư để phục hồi, phát triển một cách toàn diện nền kinh tế.

Đại biểu Trần Hoàng Ngân cũng đề nghị các bộ, ngành nỗ lực nhiều hơn, triển khai quyết liệt Công điện số 470 của Thủ tướng Chính phủ để tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác này.

Hàn Đông

FILI