CLL đặt mục tiêu lãi ròng 2023 tăng gần 5%

CLL đặt mục tiêu lãi ròng 2023 tăng gần 5%

Sau khi dời ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 sang tháng 6, CTCP Cảng Cát Lái (HOSE: CLL) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch kinh doanh cũng như kế hoạch đầu tư năm 2023.

Cụ thể, CLL đặt mục tiêu năm 2023 sẽ ghi nhận tổng doanh thu hơn 282 tỷ đồng và lãi ròng gần 95 tỷ đồng, tăng 3% và gần 5% so với kết quả năm 2022. Trong năm nay, CLL sẽ đẩy mạnh chất lượng dịch vụ và nâng cao hiệu quả khai thác cầu tàu, bãi hàng; sửa chữa cầu cảng số 7 và cầu cảng 2,200 DWT nhằm tối ưu hóa cầu bến cho cảng Cát Lái.

Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của CLL
Nguồn: CLL

CLL dự kiến dành hơn 30 tỷ đồng cho các hoạt động đầu tư, sửa chữa lớn. Trong đó, các hoạt động chiếm nhiều kinh phí nhất là sửa chữa kè bờ và cầu cảng 2,200 DWT (hơn 13 tỷ đồng), sửa chữa bảo trì hệ thống ray và thiết bị phụ trợ cầu cảng số 7 (hơn 14 tỷ đồng).

Kế hoạch đầu tư, sửa chữa lớn của CLL trong năm 2023
Nguồn: CLL

Liên quan đến việc chia lợi nhuận, CLL lên kế hoạch trả cổ tức 2022 với tỷ lệ 25.2% và các năm trước với tỷ lệ 11.6%, tổng cộng 36.8%, tương đương tổng mức chi hơn 125 tỷ đồng.

Hà Lễ

FILI