Chứng khoán phái sinh Ngày 30/05/2023: Thị trường đang lạc quan trở lại

Chứng khoán phái sinh Ngày 30/05/2023: Thị trường đang lạc quan trở lại

Các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 29/05/2023, basis hợp đồng VN30F2306 thu hẹp khoảng cách so với phiên trước đó và đạt giá trị -1.77 điểm. Điều này cho thấy sự hưng phấn đã có dấu hiệu quay lại trong ngắn hạn.

I. HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI CỦA CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

I.1. Diễn biến thị trường

Các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 29/05/2023. Cụ thể, VN30F2306 (F2306) tăng 1.09%, đạt 1,068 điểm; VN30F2307 (F2307) tăng 0.97%, đạt 1,064 điểm; hợp đồng VN30F2309 (F2309) tăng 0.86% đạt 1,062 điểm; hợp đồng VN30F2312 (F2312) tăng 0.79%, đạt 1,061 điểm. Chỉ số cơ sở VN30-Index kết phiên ở mức 1,069.77 điểm.

Trong phiên giao dịch ngày 29/05/2023, hợp đồng VN30F2306 mở phiên với GAP tăng 4 điểm và duy trì đà tăng mạnh mẽ cho đến kết phiên. F2306 có lúc tăng đạt đỉnh 1,068.3 điểm và đóng cửa ở mức tăng 11.5 điểm.

Đồ thị trong phiên của VN30F2306

Nguồn: https://stockchart.vietstock.vn/

Kết phiên, basis hợp đồng VN30F2306 thu hẹp khoảng cách so với phiên trước đó và đạt giá trị -1.77 điểm. Điều này cho thấy sự hưng phấn đã có dấu hiệu quay lại trong ngắn hạn.

Biến động VN30F2306VN30-Index

Nguồn: VietstockFinance

Lưu ý: Basis được tính theo công thức sau: Basis = Giá hợp đồng tương lai - VN30-Index

Khối lượng và giá trị giao dịch lần lượt tăng 7.16% và 7.89% so với phiên ngày 26/05/2023. Cụ thể, khối lượng giao dịch F2306 tăng 7.06% với 129,671 hợp đồng được khớp lệnh. Khối lượng giao dịch của F2307 đạt 264 hợp đồng, tăng 45.86%

Khối ngoại quay lại mua ròng với tổng khối lượng mua ròng trong phiên giao dịch ngày 29/05/2023 đạt 581 hợp đồng.

Biến động khối lượng giao dịch ngày của thị trường phái sinh. Đvt: Hợp đồng

Nguồn: VietstockFinance

I.2. Định giá các hợp đồng tương lai

Dựa trên phương pháp định giá hợp lý với thời điểm khởi đầu ngày 30/05/2023, khung giá hợp lý của các hợp đồng tương lai đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

Nguồn: VietstockFinance

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh để phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi trung bình của các ngân hàng lớn với sự hiệu chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại hợp đồng tương lai.

I.3. Phân tích kỹ thuật VN30-Index

Trong phiên giao dịch ngày 29/05/2023, VN30-Index xuất hiện cây nến xanh thân dài cho thấy lực mua đang trở nên mạnh mẽ hơn.

Mặt khác, chỉ số vẫn đang tích lũy trong mẫu hình Triangle và đã chạm đường trendline cạnh trên; nhà đầu tư nên chờ đợi thêm tín hiệu phá vỡ (break) đường cạnh trên để tìm vị thế mua cho mình. Đường trung bình SMA 50 ngày và SMA 100 ngày đang là hỗ trợ cho chỉ số hiện tại.

Nguồn: VietstockUpdater

II. HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI CỦA THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

Dựa trên phương pháp định giá hợp lý với thời điểm khởi đầu ngày 30/05/2023, khung giá hợp lý của các hợp đồng tương lai đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

Nguồn: VietstockFinance

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh để phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi trung bình của các ngân hàng lớn với sự hiệu chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại hợp đồng tương lai.

Theo định giá trên, hiện tại không có hợp đồng có định giá hấp dẫn nào trên thị trường.

Bộ phận Phân tích Kinh tế & Chiến lược Thị trường, Phòng Tư vấn Vietstock

FILI