Chứng khoán Asean đặt kế hoạch lãi 2023 tăng 81%, quý 1 mới thực hiện hơn 8%

Chứng khoán Asean đặt kế hoạch lãi 2023 tăng 81%, quý 1 mới thực hiện hơn 8%

Theo kế hoạch trình ĐHĐCĐ thường niên 2023 tới, CTCP Chứng khoán Asean (Aseansc) đặt mục tiêu lãi trước thuế 240.6 tỷ đồng, tăng gần 81% so với năm trước. Tuy nhiên, Công ty mới thực hiện được 8.3% kế hoạch sau quý 1.

Năm 2023, Aseansc đặt mục tiêu doanh thu gần 564 tỷ đồng, lãi trước thuế 240.6 tỷ đồng. So với năm trước, Công ty lên kế hoạch doanh thu tăng 1.6% và lợi nhuận tăng gần 81%.

Kế hoạch kinh doanh 2023 của Aseansc
Nguồn: Aseansc

Kế hoạch trên được ủy quyền cho HĐQT xem xét điều chỉnh nếu mức tăng và thanh khoản thị trường không đạt kỳ vọng hoặc có vấn đề khác làm ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng hoàn thành kế hoạch kinh doanh của Công ty.

Theo kế hoạch, Aseansc sẽ tập trung đẩy mạnh nghiệp vụ môi giới, đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ tài chính với mục tiêu gia tăng thị phần môi giới. Hoạt động tư vấn hướng tới tiếp tục thúc đẩy bán chéo với các đối tác chiến lược, đối tác truyền thống.

Trong trung và dài hạn, Công ty sẽ thực hiện IPO và niêm yết trên sàn chứng khoán.

Kết thúc quý 1, Aseansc mang về lợi nhuận gần 20.4 tỷ đồng, giảm hơn 80% so với cùng kỳ. Nguyên nhân do doanh thu môi giới giảm gần 1/3 so với cùng kỳ. Mặt khác, danh mục tự doanh giảm lãi cũng kéo lùi kết quả kinh doanh của Công ty.

Đến cuối quý 1/2023, Công ty đang nắm danh mục cổ phiếu có giá trị hơn 351 tỷ đồng, gồm một số cổ phiếu nổi bật như HTM, TSJ, TCB, SGP, ABI, VNC… Danh mục này ghi lãi gần 220 tỷ đồng. Tuy nhiên, mức lãi này đã giảm 15 tỷ đồng so với cuối tháng 12/2022 (ghi lãi gần 235 tỷ đồng). Vì thế, Công ty báo lỗ tự doanh gần 15 tỷ đồng trong quý 1.

Danh mục tài sản FVTPL của Aseansc
Nguồn: BCTC quý 1/2023 của Aseansc

Với con số lợi nhuận nêu trên, Aseansc thực hiện được 8.3% kế hoạch năm.

Đông Tư

FILI