ACB chốt quyền trả cổ tức 2022 bằng tiền và cổ phiếu, tổng tỷ lệ 25%

ACB chốt quyền trả cổ tức 2022 bằng tiền và cổ phiếu, tổng tỷ lệ 25%

Ngân hàng TMCP Á Châu (HOSE: ACB) vừa thông báo 02/06/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2022 bằng tiền và cổ phiếu.

Như vậy, ngày 01/06/2023 là ngày giao dịch không hưởng quyền.

Tỷ lệ thực hiện trả cổ tức bằng tiền là 10% (1 cp được nhận 1,000 đồng). Với gần 3.38 tỷ cp đang lưu hành, ước tính ACB sẽ phải chi ra hơn 3,377 tỷ đồng cho đợt cổ tức này. Ngày thanh toán dự kiến là 12/06/2023.

Về phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu, ACB dự kiến phát hành hơn 506.6 triệu cp, tổng giá trị phát hành theo mệnh giá tương đương 5,066 tỷ đồng.

Tỷ lệ thực hiện là 15% (cổ đông sở hữu 100 cp được nhận 15 cp mới). Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận có thể sử dụng chia cổ tức năm 2022.

Vốn điều lệ sau khi phát hành dự kiến tăng từ mức 33,774 tỷ đồng lên 38,840 tỷ đồng.

Nguồn: VietstockFinance. Đvt: Tỷ đồng

Về kết quả kinh doanh, trong quý 1/2023, ACB trích 256 tỷ đồng để dự phòng rủi ro tín dụng trong khi cùng kỳ được hoàn nhập dự phòng, Ngân hàng vẫn lãi trước thuế gần 5,157 tỷ đồng, tăng 25%.

Nếu so với 20,058 tỷ đồng lãi trước thuế được đề ra cho cả năm, ACB đã thực hiện được 26% sau quý đầu tiên.

Trên sàn HOSE, giá cổ phiếu ACB kết phiên 26/05 tại mức 25,000 đồng/cp, tăng 14% so với đầu năm. Thanh khoản bình quân trên 4 triệu cp/ngày.

Diễn biến giá cổ phiếu ACB từ đầu năm đến nay

Hàn Đông

FILI