5 tháng đầu năm 2023, tổng vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN đạt hơn 177 ngàn tỷ đồng

5 tháng đầu năm 2023, tổng vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN đạt hơn 177 ngàn tỷ đồng

Vốn đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 5 được các Bộ, ngành và địa phương tập trung đẩy mạnh thực hiện, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế. Tính chung 5 tháng đầu năm 2023, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước ước đạt 25.5% kế hoạch, tăng 18.4% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký mới tính đến ngày 20/5/2023 ước đạt 5.26 tỷ USD, tăng 27.8% so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng Năm ước đạt 45.1 ngàn tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Vốn Trung ương quản lý đạt 8.8 ngàn tỷ đồng, tăng 28.4%; vốn địa phương quản lý 36.3 ngàn tỷ đồng, tăng 15.8%. Tính chung 5 tháng đầu năm 2023, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước ước đạt hơn 177 ngàn tỷ đồng, bằng 25.5% kế hoạch năm và tăng 18.4% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2022 bằng 24.9% và tăng 10.8%). Cụ thể:

- Vốn đầu tư thực hiện do Trung ương quản lý ước đạt 33.6 ngàn tỷ đồng, bằng 25.3% kế hoạch năm và tăng 30.2% so với cùng kỳ năm trước.

- Vốn đầu tư thực hiện do địa phương quản lý ước đạt 143.4 ngàn tỷ đồng, bằng 25.6% kế hoạch năm và tăng 15.9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó:

Vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh đạt 97.9 ngàn tỷ đồng, bằng 24.1% và tăng 19.6% so với cùng kỳ năm 2022;

Vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện đạt 39,6 nghìn tỷ đồng, bằng 29.1% và tăng 10.3%;

Vốn ngân sách Nhà nước cấp xã đạt 5.9 ngàn tỷ đồng, bằng 32.7% và tăng 0.1%.

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước 5 tháng đầu năm 2023 của một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như sau:

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước 5 tháng đầu năm 2023 của một số địa phương

Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 20/5/2023 bao gồm: Vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 10.86 tỷ USD, giảm 7.3% so với cùng kỳ năm trước. 

Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong 5 tháng đầu năm 2023 có 47 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn là 142.7 triệu USD, giảm 51.4% so với cùng kỳ năm trước; có 16 lượt dự án điều chỉnh vốn với số vốn điều chỉnh tăng 173.7 triệu USD, gấp 3.9 lần so với cùng kỳ.

Tính chung tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và điều chỉnh) đạt 316.4 triệu USD, giảm 6.5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Lĩnh vực bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác đạt 147.7 triệu USD, chiếm 46.7% tổng vốn đầu tư; thông tin và truyền thông đạt 108.5 triệu USD, chiếm 34.3%; hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm đạt 15.1 triệu USD, chiếm 4.8%.

Trong 5 tháng đầu năm 2023 có 20 quốc gia và vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam, trong đó: Canada là nước dẫn đầu với 150.2 triệu USD, chiếm 47.5% tổng vốn đầu tư; Singapore 107.6 triệu USD, chiếm 34%; Lào 26.3 triệu USD, chiếm 8.3%; Cu-ba 9.3 triệu USD, chiếm 3%; I-xra-ren 6.1 triệu USD, chiếm 1.9%.

Nhật Quang

FILI