ĐHĐCĐ ST8: Bầu mới Chủ tịch HĐQT

ĐHĐCĐ ST8: Bầu mới Chủ tịch HĐQT

Sáng ngày 05/04, CTCP Siêu Thanh (HOSE: ST8) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023. Công ty trình cổ đông mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023, trong đó lãi sau thuế dự kiến sụt 80% so với năm trước.

Ban Chủ tọa ĐHĐCĐ 2023 của ST8. Ảnh: Kha Nguyễn

Theo kế hoạch kinh doanh năm 2023 trình cổ đông, ST8 đặt doanh thu thuần mục tiêu 450 tỷ đồng, lãi trước thuế là 50 tỷ đồng, sau khi nộp thuế 10 tỷ đồng thì ST8 còn 40 tỷ đồng lãi sau thuế. So với thực hiện năm 2022, chỉ tiêu doanh thu tăng 32% song lãi sau thuế giảm 80%.

Bên cạnh đó, Công ty cũng trình cổ đông thông qua việc đổi tên Công ty thành CTCP Đầu tư ST8 và phương án thay đổi địa chỉ trụ sở chính nhằm tạo thuận lợi cho quá trình kết nối đối tác, khách hàng khi giao dịch và kinh doanh theo định hướng phát triển giai đoạn mới.

ST8 trình bày về tiến độ góp vốn vào công ty con. Theo đó, ngày 15/03, ST8 đã hoàn thành góp 190 tỷ đồng thành lập CTCP Đầu tư Thương mại ST8 (tương ứng sở hữu 95%). Đây là công ty có ngành nghề chính là hoạt động tư vấn quản lý và đầu tư góp vốn kinh doanh.

Tại đại hội, một cổ đông muốn biết đánh giá về tình hình sản xuất của Công ty trong quý 1/2023. Tổng Giám đốc ST8 - ông Nguyễn Văn Đại cho biết Công ty phát triển theo hướng đầu tư vào Công ty mới là CTCP Đầu tư Thương mại ST8, trước đó Công ty đã dừng hoạt động đầu tư ở một số Công ty không hiệu quả. Theo đánh giá trong quý 1/2023, ST8 vẫn đạt được thực hiện theo kế hoạch mà Ban Giám đốc đề ra cho năm 2023. Hiện, ông Đại cũng là Giám đốc CTCP Đầu tư Thương mại ST8

Trên BCTC kiểm toán năm 2022, đến cuối năm, ST8 đã thoái hết vốn tại các Công ty con là CTCP Ô tô Kim Thanh (tỷ lệ 55.06%), CTCP Thiết bị Văn phòng Siêu Thanh (tỷ lệ 90%) và CTCP Nam Thanh Sài Gòn (tỷ lệ 70%). Giá chuyển nhượng lần lượt là 36.7 tỷ đồng, 112.3 tỷ đồng và 7 tỷ đồng.

Nguồn: HNX

ĐHĐCĐ lần này đã bầu mới thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2023 - 2028 gồm: Ông Nguyễn Văn Bình, ông Nguyễn Văn Đại, bà Hoàng Thị Thanh Hoa, ông Nguyễn Tiến Mạnh, ông Nguyễn Tôn Việt . Trong đó, ông Nguyễn Văn Bình (sinh năm 1956) được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT.

Theo sơ yếu lý lịch, ông Bình hiện đang giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Nhựa Sinh Thái Việt Nam (từ năm 2017 - nay), trước đó (2009 - 2016) ông công tác tại Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam.

Kha Nguyễn

FILI