VRC bị phạt tiền vì không công bố lương lãnh đạo

VRC bị phạt tiền vì không công bố lương lãnh đạo

Ngày 17/03/2023, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Bất động sản và Đầu tư VRC (HOSE: VRC).

Cụ thể, VRC bị phạt thêm 25 triệu đồng do không đưa nội dung thù lao của từng thành viên HĐQT, tiền lương của Tổng Giám đốc và người quản lý khác thành mục riêng trong BCTC kiểm toán 2021 của Công ty.

Ngoài ra, VRC bị phạt 60 triệu đồng do công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định với các văn bản: Báo cáo quản trị 2021 và 6 tháng đầu năm 2022.

Tổng cộng, VRC bị xử phạt 85 triệu đồng. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hồng Đức

FILI