Tuần 06-10/03: Chỉ 2 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức tiền mặt

Tuần 06-10/03: Chỉ 2 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức tiền mặt

Trong tuần từ ngày 06 - 10/03, chỉ có 2 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% và 14%. Không có doanh nghiệp nào chốt trả cổ tức bằng cổ phiếu.

*Lịch sự kiện

Danh sách doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức tiền mặt từ ngày 06-10/2023

Trong tuần tới, chỉ có 2 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt là STC (CTCP Sách và Thiết bị Trường học TPHCM) và SAS (SASCO hay CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất).

Về STC, Doanh nghiệp chốt trả cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 14% - tương ứng cổ đông sở hữu 1 cp nhận được 1,400 đồng. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 10/03/2023, dự kiến chi trả vào 07/04/2023. Với hơn 5.66 triệu cp đang lưu hành, ước tính STC sẽ chi ra khoảng 7.9 tỷ đồng để hoàn tất đợt trả cổ tức này.

Trong khi đó SAS, công ty do ông Johnathan Hạnh Nguyễn làm Chủ tịch HĐQT, sẽ chi trả cổ tức với tỷ lệ 10%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cp được nhận 1,000 đồng. Hiện, SAS có hơn 133.45 triệu cp đang lưu hành, nghĩa là Doanh nghiệp cần chi hơn 133.45 tỷ đồng để thực hiện đợt tạm ứng này. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 08/03/2023, dự kiến chi trả vào 23/03/2023.

Hồng Đức

FILI