Toàn cảnh tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam 3 tháng đầu năm 2023

Toàn cảnh tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam 3 tháng đầu năm 2023

Trong 3 tháng đầu năm 2023, kinh tế thế giới tiếp tục có nhiều biến động phức tạp và bất ổn. Lạm phát toàn cầu mặc dù đã hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức cao; sự phục hồi chậm và suy giảm nhu cầu tiêu dùng của các đối tác thương mại lớn...Trong bối cảnh đó, kinh tế - xã hội quý 1 năm 2023 của Việt Nam cũng có nhiều mặt bị ảnh hưởng và một số kết quả đạt được trong quý đầu năm chưa được như kỳ vọng.

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 1 năm 2023 ước tính tăng 3.32% so với cùng kỳ năm trước, chỉ cao hơn tốc độ tăng 3.21% của quý 1 năm 2020 trong giai đoạn 2011-2023.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) quý 1 năm 2023, CPI tăng 4.18% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 5/01%.

Cũng trong quý 1/2023, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 154.27 tỷ USD, giảm 13.3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu giảm 11.9%; nhập khẩu giảm 14.7% tuy nhiên cán cân thương mại hàng hóa quý 1 năm 2023 ước tính xuất siêu 4.07 tỷ USD.

Tính chung quý 1 năm 2023, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tính giảm 2.2% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2022 tăng 6.8%) do kinh tế thế giới tiếp tục gặp nhiều khó khăn, biến động khó lường, lạm phát các nước mặc dù hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức cao, đơn hàng giảm.

Thu ngân sách Nhà nước quý 1 năm 2023 ước tăng 1.3% so với cùng kỳ năm trước. Chi ngân sách Nhà nước ước tăng 7.2% so với cùng kỳ năm 2022, đảm bảo các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước, thanh toán các khoản nợ đến hạn cũng như chi trả kịp thời cho các đối tượng theo quy định.

Tình hình lao động, việc làm quý 1 năm 2023 phục hồi tích cực, lực lượng lao động, số người có việc làm và thu nhập bình quân tháng của lao động tăng so với quý trước và cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, tỷ lệ thất nghiệp và tỷ lệ thiếu việc làm của lực lượng lao động trong độ tuổi giảm so với quý trước và giảm so với cùng kỳ năm trước.

Nhật Quang

FILI