TIP đặt mục tiêu tăng trưởng 34% lợi nhuận trong năm 2023

TIP đặt mục tiêu tăng trưởng 34% lợi nhuận trong năm 2023

Tiếp nối đà tăng trưởng trong năm 2022, CTCP Phát triển Khu Công nghiệp Tín Nghĩa (HOSE: TIP) đặt mục tiêu 2023 tăng trưởng doanh thu và lãi sau thuế lần lượt hơn 46% và gần 34% so với năm trước.

Theo Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2023, Ban lãnh đạo đặt mục tiêu năm 2023 đạt 368 tỷ đồng doanh thu và 168 tỷ đồng lãi sau thuế, lần lượt tăng 46% và 34% so với năm trước.

Kế hoạch kinh doanh 2023 của TIP
Nguồn: TIP

Bên cạnh kế hoạch hợp nhất, TIP cũng đưa ra kế hoạch cụ thể cho một số công ty con và liên kết, gồm CTCP Tín Khải (công ty con) với mục tiêu 47.5 tỷ đồng doanh thu và 1.1 tỷ đồng lãi sau thuế; CTCP Bất động sản Thống Nhất (công ty con) với 51.3 tỷ đồng doanh thu và 6.5 tỷ đồng lãi sau thuế; CTCP Thương mại và Xây dựng Phước Tân (công ty liên kết) với 168 tỷ đồng doanh thu và 60 tỷ đồng lãi sau thuế.

Nhằm thực hiện các mục tiêu trên, Công ty sẽ đẩy nhanh tiến độ 2 dự án gồm Dự án Khu Dịch vụ Thương mại, Logistic và Khu Tái định cư xã lộ 25 và Dự án Khu nhà ở xã hội chuyển đổi từ đất dịch vụ Khu dân cư 18 ha. Bên cạnh đó, TIP tiếp tục cho thuê các tầng còn lại của dự án Văn phòng thương mại cũng như hoàn tấc đầu tư xây dựng cụm Kios 3, 4 và 5.

Đối với giai đoạn 2023-2028, dù không đưa ra con số kế hoạch cụ thể nhưng HĐQT Công ty cũng đề ra những định hướng cụ thể cho giai đoạn tới. Theo đó, TIP sẽ tiếp tục khai thác các dịch vụ tiện ích tại KCN Tam Phước; tìm kiếm đầu tư các dự án mới; duy tu, bảo dưỡng các phương tiện, máy móc,…; cải tạo nâng cấp giai đoạn 1, 2 , 3 và thi công giai đoạn 4 trạm xử lý nước thải (nâng công suất lên 11,000 m3/ngày đêm).

Hà Lễ

FILI