Thị trường chứng quyền 24/03/2023: Tốt xấu đan xen

Thị trường chứng quyền 24/03/2023: Tốt xấu đan xen

Kết thúc phiên giao dịch ngày 23/03/2023, toàn thị trường có 16 mã tăng, 42 mã giảm và 27 mã tham chiếu. Khối ngoại tiếp tục mua ròng với tổng mức mua ròng đạt 0.36 triệu đơn vị.

I. DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG CHỨNG QUYỀN

Kết thúc phiên giao dịch ngày 23/03/2023, toàn thị trường có 16 mã tăng, 42 mã giảm và 27 mã tham chiếu.

Áp lực điều chỉnh quay trở lại thị trường, sắc đỏ ghi nhận tại nhiều nhóm chứng quyền như FPT, HPG, MBB, MWG, TCB, VPBVRE với mức giảm phổ biến không quá 10%. Ở chiều ngược lại, sắc xanh nhẹ xuất hiện tại nhóm chứng quyền STB với mức tăng dưới 5%.

Nguồn: VietstockFinance

Khối lượng giao dịch toàn thị trường trong phiên hôm nay đạt 10.32 triệu đơn vị, giảm -27.32%; giá trị giao dịch đạt 6.74 tỷ đồng, giảm -6.73% so với phiên trước. Trong đó, CACB2207 là mã dẫn đầu thị trường về khối lượng, CHPG2225 dẫn đầu về giá trị giao dịch.

Khối ngoại tiếp tục mua ròng trong phiên hôm nay với tổng mức mua ròng đạt 0.36 triệu đơn vị. Trong đó, CSTB2215CPOW2204 là hai mã được mua ròng nhiều nhất.

Công ty chứng khoán HSC hiện đang là tổ chức phát hành có nhiều mã chứng quyền nhất thị trường với 21 mã, theo sau là SSI với 16 mã, ACBS với 14 mã, KIS với 14 mã, MBS với 7 mã, BSC với 6 mã, VCSC với 6 mã, PHS với 1 mã.

Trong phiên hôm nay, nhóm chứng quyền thuộc SSI chiếm 31.5% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường, ACBS chiếm 28.9%, HSC chiếm 19.4%, KIS chiếm 17.6%, BSC chiếm 2.1%, MBS chiếm 0.5%, VCSC chiếm 0.3%.

Nguồn: VietstockFinance

II. ĐỊNH GIÁ CÁC CHỨNG QUYỀN

Dựa trên phương pháp định giá phù hợp với thời điểm khởi đầu là ngày 24/03/2023, mức giá hợp lý của các chứng quyền đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

Nguồn: VietstockFinance

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh để phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi trung bình của các ngân hàng lớn với sự hiệu chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại chứng quyền.

Theo định giá trên, CVIB2301CTPB2301 hiện là hai mã chứng quyền có mức định giá hấp dẫn nhất.

Những mã chứng quyền có effective gearing càng cao thì biến động tăng/giảm theo chứng khoán cơ sở thường sẽ càng lớn. Hiện CACB2207CVRE2211 là hai mã chứng quyền có tỷ lệ effective gearing cao nhất thị trường.

Bộ phận Phân tích Kinh tế & Chiến lược Thị trường, Phòng Tư vấn Vietstock

FILI