Theo dấu dòng tiền cá mập 14/03: Tự doanh và khối ngoại đồng thuận mua ròng

Theo dấu dòng tiền cá mập 14/03: Tự doanh và khối ngoại đồng thuận mua ròng

Phiên 14/03, tự doanh công ty chứng khoán mua ròng 197.5 tỷ đồng. Tương tự, nhà đầu tư nước ngoài cũng mua ròng xấp xỉ 399 tỷ đồng trên 2 sàn niêm yết HOSEHNX.

Trong số cổ phiếu được tự doanh mua ròng mạnh, MSN dẫn đầu nhóm mua ròng với giá trị hơn 21.4 tỷ đồng; STB xếp thứ hai với 17.8 tỷ đồng. Ở chiều bán, BDT là cổ phiếu bị bán ròng nhiều nhất hơn 4.6 tỷ đồng, gấp gần 4 lần so với GMD ở phía sau (hơn 1.6 tỷ đồng).


Theo dấu dòng tiền cá mập 28/02: Khối ngoại mua mạnh VNM, bán mạnh HPG
Theo dấu dòng tiền cá mập 28/02: Khối ngoại mua mạnh VNM, bán mạnh HPG

Nguồn: VietstockFinance

Ở phía nhà đầu tư nước ngoài, VHM, SSIHSG dẫn đầu nhóm mua ròng với giá trị trong khoảng từ hơn 60-69 tỷ đồng mỗi mã. Chiều bán ròng lớn nhất ở chứng chỉ quỹ E1VFVN30 với giá trị hơn 31 tỷ đồng, xếp sau là STB hơn 28.5 tỷ đồng.


Nguồn: VietstockFinance

Nguồn: VietstockFinance

Thế Mạnh

FILI