Tăng trưởng tín dụng chậm lại

Tăng trưởng tín dụng chậm lại

Quý 1/2023, tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế đạt 1.61%, trong khi cùng kỳ năm 2022 tăng 4.03%.

Tăng trưởng tín dụng đạt 1.61%

Theo số liệu của Tổng Cục Thống kê vừa công bố, tính đến thời điểm 20/03/2023, tổng phương tiện thanh toán tăng 0.57% so với cuối năm 2022 (cùng kỳ năm 2022 tăng 2.49%); huy động vốn của các tổ chức tín dụng tăng 0.77% (cùng kỳ năm 2022 tăng 2.15%); tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế đạt 1.61% (cùng kỳ năm 2022 tăng 4.03%).

Ngày 14/03/2023, NHNN đã điều chỉnh các mức lãi suất. Theo đó, lãi suất tái chiết khấu giảm từ 4.5%/năm xuống còn 3.5%/năm; lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của NHNN đối với Tổ chức tín dụng giảm từ 7.0%/năm xuống 6.0%/năm; lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của Tổ chức tín dụng đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế giảm từ 5.5%/năm xuống 5.0%/năm, của Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô giảm từ 6.5%/năm xuống 6.0%/năm.

Tỷ giá trung tâm được điều hành chủ động, linh hoạt phù hợp với tình hình thị trường trong nước và quốc tế, các cân đối vĩ mô và mục tiêu chính sách tiền tệ. Nhờ đó, tỷ giá và thị trường tiền tệ nhìn chung ổn định, thanh khoản hệ thống tổ chức tín dụng đảm bảo, đáp ứng nhu cầu thanh toán, chi trả của nền kinh tế. Đến ngày 23/03/2023, tỷ giá trung tâm ở mức 23,615 VNĐ/USD, tăng 0.01% so với cuối năm 2022. Tỷ giá niêm yết mua - bán của Vietcombank ở mức 23,330-23,670 VNĐ/USD, giảm 0.21-0.25% so với cuối năm 2022.

Doanh thu bảo hiểm tăng gần 7%

Những tháng đầu năm 2023, mặc dù nền kinh tế gặp nhiều khó khăn và thách thức, thị trường bảo hiểm vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định. Tổng doanh thu phí bảo hiểm quý 1/2023 ước đạt 59,458 tỷ đồng, tăng 6.8% so với cùng kỳ năm 2022, trong đó doanh thu phí lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ ước đạt 39,588 tỷ đồng, tăng 3.1%; lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 19,870 tỷ đồng, tăng 15.2%.

Thị trường bảo hiểm đạt kết quả tích cực nhờ các cơ chế, chính sách trong lĩnh vực bảo hiểm tiếp tục được hoàn thiện theo hướng thuận lợi, tăng cường công tác quản lý tài chính, quản trị doanh nghiệp và đơn giản hóa thủ tục hành chính. Quy mô thị trường tăng trưởng bền vững; năng lực tài chính của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ được tăng cường. Các doanh nghiệp bảo hiểm tiếp tục phát triển thị trường, mở rộng địa bàn, đa dạng hóa sản phẩm, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai chính sách bảo hiểm bắt buộc nhằm góp phần ổn định phát triển kinh tế, an sinh xã hội.

Khang Di

FILI