SJS lên kế hoạch lợi nhuận năm 2023 tăng 82%, sẽ không chia cổ tức 2022

SJS lên kế hoạch lợi nhuận năm 2023 tăng 82%, sẽ không chia cổ tức 2022

Ngày 16/03/2023, CTCP Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (HOSE: SJS) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 nhằm thông qua kế hoạch kinh doanh cũng như bầu mới Thành viên HĐQT.

Về kế hoạch kinh doanh, SJS đặt mục tiêu tổng doanh thu và lãi trước thuế hợp nhất năm 2023 sẽ đạt lần lượt 1,145 tỷ đồng và 320 tỷ đồng, gấp 2 lần về doanh thu và tăng gần 82% về lợi nhuận so với kết quả thực hiện năm 2022. Bên cạnh đó là tỷ lệ cổ tức 10%.

Nguồn: SJS

Tuy nhiên, SJS cũng lưu ý là HĐQT Công ty có thể chủ động điều chỉnh kế hoạch để phù hợp với tình hình và diễn biến thị trường. Trước đó vào tháng 1/2023, HĐQT SJS đã thực hiện điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2022 dù năm tài chính đã kết thúc.

Nguồn: SJS

Liên quan đến năm 2022 thì SJS đã thông qua việc sẽ không chia cổ tức đối với phần lợi nhuận của năm 2022. Ở diễn biến khác, vào ngày 30/06/2023 tới, Công ty mới thực hiện thanh toán cổ tức của năm 2016 và 2017.

Giải thích về việc chưa trả cổ tức các năm trước và không chỉ cổ tức năm 2022, đại diện SJS cho biết nguyên nhân là do Công ty cần dòng tiền để đầu tư và phát triển dự án.

Về tình hình các dự án của SJS, Công ty cho biết hiện tại trong năm 2023 các dự án có sản phẩm đủ điều kiện triển khai kinh doanh là: Dự án Nam An Khánh, Dự án Văn La và Dự án Bắc đường Trần Hưng đạo. SJS sẽ triển khai kinh doanh khi thị trường phục hồi và kinh doanh trước tại các dự án có khả năng sinh lời thấp (Dự án Văn La) để lấy nguồn vốn đầu tư và phát triển dự án.

Đại diện Công ty đánh giá nếu chưa kinh doanh do thị trường còn xấu thì các dự án trên chính là tài sản bảo đảm để vay các tổ chức tin dụng hoặc phát hành trái phiếu.

Đồng thời, vị này khẳng định SJS sẽ triển khai đầu tư phát triển dự án và kinh doanh để gia tăng giá trị sản phẩm bán, không có phương án chuyển nhượng cho các nhà đầu tư thứ cấp.

Còn đối với các dự án khác, SJS cho biết tất cả các dự án Công ty đang triển khai đều đã vượt qua các thời kỳ khó khăn nhất về thủ tục pháp lý và đủ điều kiện triển khai đầu tư nhưng đang bị áp lực về tiến độ triển khai. Do đó, Công ty buộc phải triển khai đầu tư song song nhiều dự án vì quy định về tiến độ đầu tư. Tuy nhiên, SJS đã có kế hoạch về dòng tiền để triển khai các dự án, cụ thể như sau:

Dự án Nam An Khánh đã hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất. Việc giải phóng mặt bằng cũng đang được triển khai từng bước ở các khu vực nghĩa trang còn vướng. SJS đang phân kỳ thực hiện các dự án thành phần như Chung cư cao tầng, Hỗn hợp, thấp tổng,...

Dự án Nam An Khánh phần mở rộng đang thực hiện các thủ tục để giải phóng mặt bằng (GPMB) và tính tiền sử dụng đất.

Dự án Hoà Hải - Đà Nẵng đang lập quy hoạch 1/500 và triển khai đầu tư hạ tầng. Dự án khu dân cư Bắc đường Trần Hưng Đạo: đang triển khai kinh doanh và hoàn thành GPMB (đường) để triển khai đầu tư nốt phần hạ tầng còn lại của dự án.

Dự án Thịnh Lang đang thực hiện công tác đền bù GPMB.

Dự án Văn La đã hoàn thành việc xin chủ trương đầu tư, hạ tầng kỹ thuật cơ bản hoàn thành, công trình thấp tầng đã hoàn thành móng ở một số khu vực, công trình cao tầng đang triển khai thủ tục để đầu tư.

Dự án Ngọc Vừng đang thực hiện công tác lập quy hoạch 1/500 và triển khai đầu tư hạ tầng.

Dự án Tiến Xuân đang thực hiện điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 và thiết kế ý tưởng quy hoạch báo cáo TP Hà Nội.

Chia sẻ về tình hình Công ty sau khi Tổng Công ty Sông Đà - CTCP (UPCoM: SJG) thoái vốn, đại diện SJS chia sẻ trước khi thoái vốn, SJS là doanh nghiệp Nhà nước phải hoạt động theo những quy chuẩn của quy định cho doanh nghiệp nhà nước nên còn tồn tại những trì trệ, thiếu năng động hơn các doanh nghiệp tư nhân. Do vậy, trong hiện tại và tương lai, SJS đã có những chiến lược hành động để đảm bảo tiến độ đầu tư của các dự án đang có và phát triển các dự án mới. Các dự án của SJS đều đã đủ điều kiện triển khai đầu tư, việc huy động vốn bằng các hình thức sẽ được áp dụng phù hợp với tiến độ triển khai dự án.

Hà Lễ

FILI